Komunikaty

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Wytyczne nt. uczestnictwa w nabożeństwach liturgicznych

Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – dotyczące kwestii obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązku nie stosuje się w przypadku duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub …

Wytyczne nt. uczestnictwa w nabożeństwach liturgicznych Czytaj więcej »

Zasady obowiązujące w kościele franciszkanów:

Z uwagi na zagrożenie Covid-19 i związane z nim aktualne zarządzenia władz państwowych RP w naszym kościele od 20 IV br. obowiązują następujące zasady:

1. W świątyni na nabożeństwach nie może przebywać więcej niż 40 osób (nie licząc celebransów i służby liturgicznej). Dla zwiększenia bezpieczeństwa wiernych w niedziele i większe uroczystości będą wyznaczone miejsca w świątyni, które należy zajmować.

Bł. o. Rafał Chyliński – patron na czas epidemii

Modlitwa do Bł. Rafała Chylińskiego Błogosławiony Ojcze Rafale, dziękujemy Ci za Twoją wierność powołaniu zakonnemu i kapłańskiemu. Dziękujemy za ofiarne życie wypełnione modlitwą, duszpasterstwem w konfesjonale, a także posługą samarytańską względem chorych, biednych, opuszczonych i umierających. Przez wieki trwa o Tobie pamięć, że wspierałeś żebraków i nędzarzy; że przyodziewałeś nagich i karmiłeś głodnych; że …

Bł. o. Rafał Chyliński – patron na czas epidemii Czytaj więcej »

Przewiń do góry