kwiecień

7 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł Maria Assunta Pallotta, dziewica z III Zakonu Regularnego (1878-1905). Urodziła się 20 VIII 1878 r. w Force (Ascoli Piceno) jako córka Alojzego i Eufrazji Casalich. Była najstarsza z pięciorga dzieci niezamożnej, ale religijnej rodziny. Zaledwie nauczyła się czytać i pisać, mu­siała podjąć pracę zarobkową. Najpierw była pomocnicą murarza, potem praco­wała u …

7 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

6 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Pierina Morosini, dziewica i męczennica z III Zakonu (1931-1957). Urodziła się 7 I 1931 r. w małej wiosce Fiobbio, w gminie Albano, w diecezji Bergamo (Włochy), jako córka Rocha Morosiniego i Sary z do­mu Noris. Po Pierinie Bóg obdarzył rodzinę Morosinich jeszcze ośmior­giem dzieci, co oznaczało twardą walkę o chleb, pracując …

6 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

5 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Maria Krescencja Höss, dziewica z III Zakonu Regularnego (1682-1744) Urodziła się 20 X 1682 r. w Kaufbeuren w Bawarii jako siódme, przedostat­nie dziecko Macieja Hössa i Łucji z Hoermannów. Dnia 5 VI 1703 r. wstąpiła do tercjarek franciszkanek z Mayerhoff w Kaufbeuren. Po odbyciu nowicjatu 18 VI 1704 r. złożyła profesję …

5 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

4 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Benedykt z Palermo (albo Ciemnoskóry), brat z I Zakonu (1526-1589). Urodził się w 1526 w San Fratello w prowincji Mesyna. Rodzice – Krzysz­tof Manassari i Diana z Larcarich – by­li potomkami murzyńskich niewolników z Afryki. Młody Benedykt pasał trzodę swego pana. Ze względu na swoje cno­ty nazywany był „świętym ciemnoskó­rym”. W …

4 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

3 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Jan z Penny, kapłan z I Zakonu (1200-1271). Urodził się około 1200 r. w Pennie w prowincji Macerata. Należał do pierw­szej generacji franciszkańskiej. Powszech­nie zalicza się go do uczniów św. Fran­ciszka, chociaż nie mamy dokładnych da­nych dotyczących jego relacji z Biedaczy­ną z Asyżu. Rozdział 45 Kwiatków św. Francisz­ka maluje żywymi kolorami …

3 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

2 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Leopold z Gaiche, kapłan z I Zakonu (1732-1815) Urodził się w Gaiche (Perugia) 30 X 1732 r. w rodzinie Józefa Crociego i Antonii Marii z Giorgich, zamożnych i pobożnych wieśniaków. Otrzy­mał solidne wychowanie chrześcijańskie. 9 III 1751 r. przyjął habit fran­ciszkański w klasztorze św. Bartłomieja w Cibattoli. Po odbyciu nowi­cjatu w …

2 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

1 kwietnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Gandolf z Binasco, kapłan z I Zakonu (+l260) Urodził się w pobożnej i religijnej rodzinie Sacchich w Binasco (die­cezja Pawia). Ojciec kształcił go w literaturze i nauce katolickiej. Zafa­scynowany przykładem, życiem i regułą św. Franciszka, opuścił świat, posiadłości rozdał ubogim i wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Jako prawdziwy naśladowca Serafickiego …

1 kwietnia wspominamy Czytaj więcej »

Przewiń do góry