1 czerwca wspominamy

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Najświętsze Serca Jezusa Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał. Nasze życie ma być od­powiedzią na miłość Bożą. Święty Jan mówi: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, bo Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, …

1 czerwca wspominamy Czytaj więcej »