wrzesień

1 października wspominamy

w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Mikołaj z Forca Palena, kapłan i eremita z III Zakonu Regularnego (1349-1449) Urodził się w Forca Palena (Włochy) w 1349 r. Wstąpił do seminarium duchownego, a po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie Przez pewien czas pełnił posługę proboszcza w diecezji Sulmona. Po wyborze papieża właśnie z Sulmony, Innocentego VII, przeniósł …

1 października wspominamy Czytaj więcej »

30 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Feliksa Meda, dziewica z II Zakonu (1378-1444) Feliksa urodziła się w 1378 r. w Me­diolanie jako córka szlachetnych i poboż­nych rodziców, od których otrzymała sta­ranne wychowanie. Ro­dzice wkrótce umarli, a Feliksa za zgo­dą rodzeństwa część swego majątku roz­dzieliła wśród ubogich. Kiedy sama po­czuła powołanie do życia zakonnego, po­radziła rodzeństwu, by …

30 września wspominamy Czytaj więcej »

29 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Karol z Blois, książę z III Zakonu (1320-1364) Karol z Blois, książę Bretanii, urodził się w 1320 r. jako syn Gwidona de Chatillon i Małgorzaty de Valois, siostry króla Francji Filipa VI. 4 VI 1337 r. poślubił Joannę, córkę Wita z Penthièvre, który był bra­tem księcia Bretanii. W kontrakcie ślubnym zapewniono mu ewentual­ne następstwo …

29 września wspominamy Czytaj więcej »

28 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Bernardyn z Feltre, kapłan z I Zakonu (1439-1494) Urodził się w 1439 r. w Feltre (Włochy) jako pierworodny syn Donata Tomitana i Korony z Rambaldonich. 14 V 1456 r. w Padwie wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Nader utalentowany językowo, w wieku 11 lat czytał i pisał po łacinie Studiował prawo …

28 września wspominamy Czytaj więcej »

27 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Dominik od św. Franciszka, brat i męczennik z I Zakonu (+1628) Urodził się w Nagasaki Japonia). Był katechistą i pomocnikiem bł. Antoniego od św. Bonawentury, który ochrzcił go po swym przybyciu do Manili i przyjął do III Zakonu, wybierając go jako towarzysza w swo­im posługiwaniu. Od tej chwili w ciągu …

27 września wspominamy Czytaj więcej »

26 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Elzear Sabran, pokutnik z III Zakonu (ok. 1285-1323) Urodził się na zamku w Ansouis (Pro­wansja, Francja) około 1285 r. jako pier­worodny syn hrabiego Ariano w Króle­stwie Neapolu. Jego matka była poboż­ną kobietą i miłosierną względem bied­nych. Wychowywał go wuj o. Wilhelm Sabran, opat klasztoru benedyktyńskiego św. Wiktora. Jako młodzieniec poślubił …

26 września wspominamy Czytaj więcej »

25 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan z I Zakonu (1440-1505) Urodził się ok. 1440 r. w Gielniowie na ziemi opoczyńskiej. Pochodził z ubogiej rodziny mieszczańskiej. O jego wykształcenie zadbali ro­dzice, posyłając go do szkoły parafialnej, gdzie uczył się katechizmu oraz pisania, rachunków i czytania. Ponieważ był bardzo pilnym i zdolnym chłopcem, rodzice …

25 września wspominamy Czytaj więcej »

24 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Franciszek Maria z Camporosso, brat z I Zakonu (1804-1866) Jan Ewangelista Criese urodził się jako trzecie dziecko Anzelma Criese i Marii Antonii z domu Gazzo 27 XII 1804 r. w Camporosso w Ligurii (Włochy). Ojciec jego był rolnikiem. Wychowany pobożnie przez ro­dziców, zwłaszcza matkę, pomagał im w polu, a także …

24 września wspominamy Czytaj więcej »

23 września wspominamy

W rodzinie frnciszkańskiej: Św. Pio z Pietrelciny, kapłan z I Zakon« (1887-1968) Franciszek Forgione urodził się 25 V 1887 r. w Pietrelcinie w diece­zji Benewent (Włochy) w ubogiej i skromnej rodzinie chłopskiej Gracjusza i Marii Józefy Mając prawie 16 lat, wstąpił do nowicjatu kapucynów w Morcone ko­ło Benewentu. W tym samym jeszcze miesiącu przywdział kapucyński …

23 września wspominamy Czytaj więcej »

22 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Ignacy z Santhià, kapłan z I Zakonu (1686-1770) Urodził się 5 VI 1686 r. w Santhià, we włoskim Piemoncie, jako syn Piotra Pawła Belvisottiego i Marii Elżbiety z do­mu Balocco. Na chrzcie otrzymał imio­na Wawrzyniec Maurycy, które u kapu­cynów zmienił na Ignacy. Gdy miał 8 lat, stracił ojca. Matka za­pewniła mu staranne wykształcenie. Stop­niowo dojrzewała w nim …

22 września wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top