Chrzest w naszym kościele

Właściwym miejscem sprawowania sakramentów jest własna parafia. Bywa jednak, że inny kościół z jakichś względów staje się nam bardzo bliski. W nim wzrastamy w wierze i chcemy, aby właśnie tam nasze dziecko otrzymało sakrament chrztu św. 
Aby ochrzcić dziecko w kościele Stygmatów św. Franciszka, należy się osobiście zgłosić do o. gwardiana Marka Sykuły, by uzyskać zgodę na chrzest dziecka w kościele franciszkańskim oraz ustalić datę sprawowania sakramentu.

Do kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP (ul. Przyrynek 2), do której terytorialnie przynależy nasza świątynia, należy przynieść:
     – świadectwo urodzenia dziecka,
     – świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
     – zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych,
     – stwierdzające zdolność wypełniania obowiązków ojca i matki chrzestnej
 (niezbędne dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek,          wyznanie, adres zamieszkania),
     – pisemną zgodę na chrzest w kościele św. Franciszka Serafickiego wydaną przez własnego proboszcza

Adres parafii:
Parafia Nawiedzenia NMP
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
Tel. (22) 831-24-73

Po otrzymaniu zgody, w kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP należy dokonać wpisu do księgi chrztów. Wymagana jest obecność rodziców i chrzestnych.

Scroll to Top