Grzechy główne

Lenistwo

Jerzy Szyran OFMConv   Lenistwo      Ostatni, z katalogu siedmiu grzechów głównych, grzech lenistwa, najczęściej postrzegany jest jako niechęć do jakiejkolwiek aktywności. Wystarczy wspomnieć wiersz Jana Brzechwy: „Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień”. Grzech ten jest doskonałą pożywką dla VI przykazania Dekalogu. Człowiek bez zajęcia lubi także zajmować się sprawami innych: …

Lenistwo Czytaj więcej »

Gniew

Gniew Gniew, często pojmowany jako złość czy zdenerwowanie. Stan emocjonalny, który podtrzymywany, może trwać wiele lat. Pod jego wpływem człowiek może dopuścić się różnych czynów, stąd wada ta ściśle wiąże się z V i VIII przykazaniem Dekalogu.  1.Definicja i rozróżnienie gniewu Gniew w swym najbardziej podstawowo znaczeniu ej jest pragnieniem zwalczania przeszkody dla zaspokojenia …

Gniew Czytaj więcej »

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu       Wada ściśle powiązana z ludzkim ciałem i jego potrzebami. Nieumiarkowanie to nie zachowanie pewnej kontroli w ilości spożywanych pokarmów i przyjmowanych płynów. W swej konsekwencji, jak podkreślają Ojcowie Kościoła, wada ta staje się pewną formą kultu dla witalności i jedzenia, a tym samym sprzeciwia się I przykazaniu Dekalogu. …

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu Czytaj więcej »

Zazdrość – Zawiść

Zazdrość – Zawiść       Kolejną wadą moralna wymienianą w katalogu grzechów głównych jest zazdrość. Jednak zazdrość jest pewnym stanem emocjonalnym, który pozostaje jedynie w sferze umysłowej. Nia może on zatem być traktowany jako grzech. Stąd właściwym terminem jest zawiść, która ściśle wiąże się z V (zawiść jest źródłem napaści i zabójstw), VII (zawiść jest źródłem …

Zazdrość – Zawiść Czytaj więcej »

Nieczystość

Nieczystość Tym terminem określamy wszelkie wykroczenia przeciw VI i IX przykazaniu Dekalogu. Wada ta swoim zasięgiem obejmuje różnego rodzaju formy zachowań seksualnych, niezgodnych z naturą człowieka (homoseksulizm, zoofilia, itd.), przeciwnych jego godności (przemoc seksualna – wszelkie formy gwałtu), niezgodnych z celowością sfery seksualnej (antykoncepacja, masturbacja, oral, anal, listing, itd.), pożądliwości ukierunkowanej tylko na zaspokojenie seksualne, którego źródłem jest …

Nieczystość Czytaj więcej »

Chciwość

Chciwość       Kolejna wada moralna, która drąży duszę człowieka i oddala go od Boga, przywiązując jego serce do dóbr materialnych. Chciwość często staje się źródłem wykroczeń przeciwko I przykazaniu Dekalogu, gdy rzeczy przemijalne zajmują miejsce wiecznego Boga. Dla człowieka żądnego posiadania, wada ta może być przyczynkiem także do złamania V, VII i X przykazania, …

Chciwość Czytaj więcej »

Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli

 Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli „Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz …

Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli Czytaj więcej »

Scroll to Top