Eucharystia

W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* – Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Krótki przewodnik po intencjach mszalnych
Jakie są rodzaje intencji mszalnych?
* jednorazowa – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.
* zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy w każdy wtorek
o godz. 10.00 i 19.00 (dzień św. Antoniego)
* gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni
* bezgodzinowa – gdy zależy nam na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte, można zamówić intencję odprawioną przez jednego z ojców poza kościołem (najczęściej w klasztorze). Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia
* bezdatowa – bez wskazania konkretnego terminu, odprawiana jest ona w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

Każdą z tych Mszy św. można zamówić w naszym kościele. 

Po co zamawiać Mszę świętą?
W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?
Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Jak zamówić intencję mszalną?
Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii, po każdej Mszy św. przez 10 min

Jakie są dostępne terminy odprawiania Mszy św.?
Dostępność terminów zależy od pory roku. Najtrudniej o wolne terminy w Wielkim Poście i w dniach popularnych imienin. Często jednak można zamówić Mszę św. jeszcze w tym samym tygodniu. Istnieje możliwość zamówienia Msze św.
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Przy zamawianiu intencji zwyczajowo składana jest ofiara pieniężna. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego. 

Klasztor zastrzega sobie możliwość skorygowania brzmienia intencji. 

Scroll to Top