luty

Ofiarowanie Pańskie 2 lutego

Ofiarowanie Pańskie 2 lutego Matki Bożej Gromnicznej Czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu w Kościele obchodzi się święto Ofiarowania Pańskiego, dawniej zwane świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Według Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez czterdzieści …

Ofiarowanie Pańskie 2 lutego Czytaj więcej »

28 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Jakub Jan-ku-tong, współpracownik franciszkanów i męczennik (1870-1900) Jakub Jan-ku-tong był człowiekiem ubogim i ogromnej prostoty. Pra­cował na roli. Jego dobroć i serdeczność otworzyły mu bramy w misji, gdzie jako ogrodnik uprawiał warzywa, w które zaopatrywał misjona­rzy, siostry franciszkanki, seminarzystów i dzieci w przytułkach; poma­gał również w kuchni. Przy pracy często …

28 lutego wspominamy Czytaj więcej »

27 lutego wspominamy

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Św. Paweł Suzuki, męczennik z III Zakonu (f 1597) Na chrześcijaństwo nawrócił go św. męczennik Leon Karasuma. Stał się członkiem III Zakonu św. Franciszka. Włączył się do pracy apostolskiej w okolicach Meako, aktywnie współpracując z franciszkanami w szerze­niu Ewangelii i posługując chorym jako pielęgniarz. Edykt, który skazywał na śmierć franciszkanów …

27 lutego wspominamy Czytaj więcej »

26 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Antoni z Nagasaki, męczennik z III Zakonu (1584-1597) Urodził się w Nagasaki w chrześcijańskiej rodzinie, ojciec był Chiń­czykiem, matka Japonką. Rodzice oddali go w dzieciństwie na wychowa­nie franciszkanom, u których był ministrantem. Jego zachowanie i po­stępowanie było takie, że nazywano go „małym świętym”. Został póź­niej przyjęty do III Zakonu św. …

26 lutego wspominamy Czytaj więcej »

25 lutego wspominamy

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Sebastian od Objawienia, brat z I Zakonu (1502-1600) Sebastian urodził się w 1502 r. w Gudenie w Hiszpanii w rodzinie po­rządnej, choć biednej. Wychowany został przez rodziców w świętej bojaźni Bożej i dokładnym zachowywaniu przykazań. Jako chłopiec pasał trzodę, wolny czas poświęcał modlitwie i nawiedzaniu kościołów i ka­plic. Najął …

25 lutego wspominamy Czytaj więcej »

24 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Maciej z Meako, męczennik z III Zakonu (f 1597) Maciej był chrześcijaninem w Meako. Kiedy wybuchło prześladowa­nie z polecenia szoguna Hideioszi, widząc uwięzionych franciszkanów, ich katechistów tercjarzy, sam dobrowolnie ofiarował się za jednego chrześcijanina o tym samym imieniu. 30 XII1596 r., kiedy śpiewano nieszpory w kościele franciszkańskim, do klasztoru przybyli …

24 lutego wspominamy Czytaj więcej »

23 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Izabela Francuska, dziewica z II Zakonu (1225-1270) Izabela była córką króla Francji Ludwi­ka VIII i św. Blanki z Kastylii. Jej bratem był późniejszy król Francji św. Ludwik IX, patron III Zakonu św. Franciszka. Surowo wychowana w rodzinnym zamku miała wpojone zamiłowanie do modlitwy i czy­stości obyczajów. Ciężka i bardzo bolesna …

23 lutego wspominamy Czytaj więcej »

22 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Bonawentura z Meako, męczennik z III Zakonu (fl597) Bonawentura urodził się w Meako. Ojciec jego był chrześcijaninem, matka trwała przy buddyzmie. Ochrzczony jako niemowlę, niemniej gdy dorósł, za namową matki, został buddyjskim duchownym. Przez 20 lat wiódł swobodne życie. Kiedy do Meako przybyli franciszkanie i dowie­dzieli się, że odszedł od …

22 lutego wspominamy Czytaj więcej »

21 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Leon Karasuma, męczennik z III Zakonu (fl597). Leon Karasuma, Koreańczyk, był pierwszym tercjarzem franciszkań­skim w Japonii, który wnet stał się najaktywniejszym i najbardziej dy­namicznym współpracownikiem misji. Rodzice oddali go buddyjskim duchownym (bonzom), by został jednym z nich. Wówczas stał się wiel­kim i zapalonym przeciwnikiem chrześcijan, prześladując ich na różne sposoby. …

21 lutego wspominamy Czytaj więcej »

20 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Piotr z Trei, kapłan z I Zakonu (ok. 1225-1304). Urodził się w Trei około 1225 r. Był człowiekiem modlitwy, kontem­placji i życia ascetycznego. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Bra­ci Mniejszych, pragnąc naśladować życie i cnoty św. Franciszka. Jakiś czas spędził na górze Alwerni w miejscu zwanym franciszkańską Kal­warią, gdzie Biedaczyna …

20 lutego wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top