październik

31 października

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Krzysztof z Romanii, towarzysz św. Franciszka i kapłan z I Zakonu (ok. 1172-1272) Przyszedł na świat około 1172 r. w Cesenatico (Włochy). Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił jako kapłan w 1216 r. Po kapitule generalnej odbytej na Zielone Święta w Porcjunkuli w 1217 r. przeznaczony został z innymi 30 …

31 października Czytaj więcej »

30 października

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Anioł z Acri, kapłan z I Zakonu (1669-1739) Przyszedł na świat 19 X 1669 r. w Acri (Kalabria, Włochy). Rodzice jego to Franciszek Falcone i Diana z domu Enrico. Wstąpił do kapucynów w rodzinnym mieście i tam w 1691 r. złożył śluby zakonne Po ukończeniu studiów został wyświęcony na …

30 października Czytaj więcej »

29 października

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Tomasz z Florencji, brat z I Zakonu (ok. 1370-1447) Tomasz urodził się około 1370 r. we Florencji. W młodości wszedł w złe towarzystwo i prowadził grzeszne życie Zbudowany jednak życiem i umartwieniami Anioła Pacego i jego współtowarzyszy nawrócił się, zamierzając nawet wstąpić do zakonu w Fiesole W 1400 r. …

29 października Czytaj więcej »

28 października

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Salwator Mollar Ventura, brat i męczennik z I Zakonu (1896-1936) Urodził się 27 III 1896 r. w Manises (Hiszpania). Habit franciszkański przyjął w wieku 24 lat w klasztorze p.w. Ducha Świętego w Monte 20 11 921 r. i tam też złożył śluby wieczyste 25 1 1925 r. Większą część …

28 października Czytaj więcej »

27 października

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Ludwik Baba, męczennik z III Zakonu (+l624) Pochodził z chrześcijańskiej rodziny japońskiej. Był katechistą i współ-pracownikiem bł. o. Ludwika Sotelo. Ojciec Ludwik zabrał go ze sobą do Meksyku i na Filipiny. Wracając z Manili do Nagasaki, został aresztowany w 1622 r. i odstawiony do więzienia w Omurze. Tam o. …

27 października Czytaj więcej »

26 października

wspominamy:  w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Bonawentura z Potenzy, kapłan z I Zakonu (1651-1711) Urodził się 4 I 1651 r. w Potenzy (Włochy) z rodziców ubogich, lecz pobożnych: Lelii Lavagni i Katarzyny z domu Pica. Już w wieku 15 lat wstąpił do braci mniejszych konwentualnych w Nocerze. Po nowicjacie oraz ukończeniu studiów humanistycznych i teologicznych …

26 października Czytaj więcej »

25 października

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Błogosławione Maria Jezus Masia Ferragut (1882-1936), Maria Weronika Masia Ferragut (1884-1936) i Maria Felicyta Masia Ferragut (1890-1936), dziewice i męczennice z II Zakonu Trzy błogosławione zakonnice to trzy siostry – córki Wincentego Masia i Teresy z domu Ferragut, którzy mieli siedmioro dzieci, spośród których pięć córek wstąpiło do klasztoru klauzurowego, …

25 października Czytaj więcej »

24 pażdziernika

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Kontard Ferrini, profesor z III Zakonu (1859-1902) Kontard Eugeniusz Franciszek Izydor Dominik urodził się 5 IV 1859 r. w Mediolanie jako syn profesora Rinalda Ferriniego i Alojzy z Buccellatich. Starannie wychowywany po chrześcijańsku i wykształcony, ukończył gimnazjum w Boselli i w Beccarii w 1876 r. z wynikiem celującym. Obdarzony …

24 pażdziernika Czytaj więcej »

23 października

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Św. Jan Kapistran, kapłan z I Zakonu (1386-1456) Urodził się 24 VI 1386 r. w Capestrano w Abruzzach (Włochy) jako syn „barona z Północy”. Po studiach prawniczych w Perugii przez króla Neapolu Władysława Andegaweńskiego został mianowany doradcą i kancelistą, a w 1413 r. zarządcą w kilku miastach. W czasie nieustających …

23 października Czytaj więcej »

22 października

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Józefina Leroux, dziewica i męczennica z II Zakonu (1747-1794) Józefina urodziła się 23 1 1747 r. w Cambrai (Francja). Została religij-nie wychowana przez dobrych i pobożnych rodziców. 10 V 1769 r. wstąpiła do klarysek w Valenciennes. Rok później złożyła profesję zakonną. Natomiast jej siostra Maria Scholastyka wstąpiła do urszulanek …

22 października Czytaj więcej »

Scroll to Top