Traktat o modlitwie Jezusowej.

Jerzy Szyran OFMConv Traktat o modlitwie Jezusowej. Wydawnictwo oo. Franciszkanów „Bratni Zew”. Kraków 2020, ss. 218.    Modlitwa Jezusowa – jedna z najstarszych i najkrótszych form modlitwy. Jej obecna forma kształtowała się na przestrzeni IV-XIV w. i przebiegała na obszarze od pustni synajskiej aż po górę Athos w Grecji. Modlitwa ta, szczególnie rozpowszechniona na …

Traktat o modlitwie Jezusowej. Czytaj więcej »