25 stycznia

 wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:
Św. Paweł Ibaraki
, męczennik z III Zakonu (+l597)Misjonarze franciszkańscy, którzy w Japonii głosili Ewangelię, stara­li się propagować idee franciszkańskie za pośrednictwem braci należących do III Zakonu. Wśród owych tercjarzy jest Paweł Ibaraki, urodzony w Ovari w Japo­nii. Wiarę chrześcijańską przyjął dzięki posłudze Koreańczyka Leona Karasumy, późniejszego świętego; stał się członkiem III Zakonu św. Fran­ciszka; swoją apostolską działalność rozwijał w okolicy Meako, współ­pracując z franciszkanami w rozszerzaniu wiary katolickiej oraz pełniąc posługę pielęgniarza w szpitalach. Pacjenci w szpitalach i w klinikach wi­dzieli w nim swojego patrona, protektora i opiekuna, który troszczył się o ich ciało i duszę. Umarł ukrzyżowany w Nagasaki 5 II 1597 r. Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 8 VI 1862 r.

Bł. Emanuel Domingo z Sol, kapłan z III Zakonu (1836-1909), założyciel Kongregacji Diecezjalnych Współpracowników Serca Jezusa. Urodził się w Tortosie koło Tarragony (Hiszpania) 1IV 1836 r. Był jedenastym z dwanaściorga dzieci zacnej, średnio zamożnej rodziny. W październiku 1851 r., mając zaledwie 15 lat, Emanuel wstąpił do seminarium duchownego w Tortosie, budząc wśród kolegów i profesorów podziw swoją wszechstronną wiedzą, doskonałymi manierami i si­łą woli. 2VI1860 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikary poświęcił się przede wszystkim nauczaniu religii i głoszeniu Słowa Bożego, będąc zaś proboszczem w Aldes rzucił się w wir pracy duszpasterskiej. Zmarł 25 I 1909 r. Beatyfikował go 29 III 1987 r. papież Jan Paweł II.

w Kosciele Powszechnym

Świąteczne wspomnienie cudu, który u bram Damaszku z prześladowcy Szawła uczynił apostoła narodów. Opowiedział nam o tym Łukasz w dziewiątym rozdziale Dziejów Apostolskich, a sam Paweł zrelacjonował w liście do Filipian. Ten ostatni sta­nowi część tzw. Corpus Paulinum -— zbioru pism, które wyszły spod pióra apostoła i weszły do kanonu Pisma świętego. Ich lektu­ry nie zastąpi jakakolwiek biografia św. Pawła. — Dzięki inicjatywom anglikanina Wattsona oraz ks. Couturier z Lyonu chrześcijanie rozmaitych wyznań zbierają się w tym dniu na wspól­ną modlitwę w intencji swego zjednoczenia.

W Stavelot, w Ardenach, św. Poppona, opata. Zasłynął on z reform przeprowadzonych w wielu klasztorach. Zmarł w r. 1048.

W Mantui, we Włoszech, bł. Archanioły. Była przełożo­ną założonego przez się karmelu. Zmarła w r. 1495.

Scroll to Top