31 sierpnia wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Bł. Berard z Lugar Nuevo de Fenollet, brat i męczennik z I Zakonu (1867-1936). Józef Bieda Grau urodził się 23 VII 1867 r. w Lugar Nuevo de Fenollet  (Hiszpania) jako najstarszy z trojga dzieci Józefa Biedy Flores i Rozario z domu Grau r Mas. Już jako dziecko przejawiał wyjątkową pobożność i pragnął podjąć drogę życia zakonnego. Ale musiał odłożyć tę decyzję, pomagając rodzicom w pracy aż IB do przyjazdu brata, który odbywał służbę wojskową na Kubie. Życie zakonne rozpoczął u kapucynów, mając 32 lata, przyjmując habit 2II1900 r. Pierwszą profesję złożył rok później, a wieczystą 4 II 1904 r. Po profesji został przydzielony do klasztoru w Orihueli, gdzie spędził całe swoje życie jako kwestarz i krawiec. Okolicznych mieszkańców budował swym przykładem życia, dobrocią, pokorą i świętością. Po likwidacji klasztoru w wyniku prześladowań w 1936 r. brat Berard ukrył się w rodzinnej miejscowości, oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, w każdej chwili okazując cierpliwość i poddanie. Nocą 30 VIII1936 r. został pojmany przez członków miejscowego komitetu rewolucyjnego pod pretekstem złożenia jakichś wyjaśnień. Wywieziono go na drogę do Beniganim, miejscowości należącej do dystryktu Genovés, gdzie został zamordowany. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 11 III 2001 r. w Rzymie w grupie 233 męczenników hiszpańskich.

W Kościele Powszechym:

We Frygii, w Azji Mniejszej, św. Paulina, biskupa Trewiru. Pisali o nim z pochwałami święci Hilary z Arles oraz Ata­nazy Aleksandryjski. Podobnie jak oni był mężnym obrońcą prawowierności w obliczu niebezpieczeństwa ariańskiego. Szczególnie energicznie bronił wyznania nicejskiego na synodzie w Arles. Ska­zany przez cesarza Konstansa na wygnanie, przenoszony był z kra­ju do kraju. Znękany tymi przeżyciami, zmarł w r. 358.

W Lindisfarne, w Anglii, św. Aidana, biskupa i opata. Był mnichem w Hy, gdy św. Oswald zwrócił się do opactwa o przy­słanie misjonarzy. Konsekrowany na biskupa, wzorowo współpra­cował z królem i związał się z nim więzami przyjaźni. Był też inicjatorem życia zakonnego w królestwie Nortumbrii. Zmarł w r. 651. Piękne świadectwo wystawi mu później Beda Wielebny.

Pod Barceloną św. Rajmunda Nonnata. Miał być razem ze św. Piotrem Nolasco założycielem zakonu dla wykupu niewol­ników, nazywanego gdzieniegdzie mercederiuszami. Niestety po­czątki tej instytucji osnute są nieprzeniknioną mgłą zapomnienia, a oficjalna wersja, która utrzymywała się poprzez wieki, okazała się wspartą o falsyfikaty. Rajmund zmarł w r. 1240, ponoć jako kardynał. Do spisu świętych wprowadzono go w r. 1657.

Scroll to Top