Gorzkie Żale

Gorzkie Żale

Czas Wielkiego Postu to czas rozmyslań nad meką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Pomagaja na w tym nabożeństwa wielkopostne jednym z nich są Gorzkie żale dla tych którzy nie mogli być na tym nabożeństwie dajemy możliwość wysłuchania ich na naszej stronie.

Nabożeństwa Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym będą odprawiane
w Naszym Kościele
w niedzielę  o godz.:18.00

Zapraszamy Drogich Sympatyków

Część Pierwsza
Intencja
Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania Męki Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Ofiarować je będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż ra­czył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeń­stwem ku Męce Chrystusowej.
W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu, za nas bolejącemu, ofiarujemy za Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i wszystkich niewier­nych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania
01.Część [mp3]http://www.warszawa.franciszkanie.pl/muzyka/gorzkie/czesc_1.mp3[/mp3]

Część Druga
Intencja

W drugiej części rozmyślania Męki Pańskie] będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpią­cemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść docze­snych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.
02. Część [mp3]http://www.warszawa.franciszkanie.pl/muzyka/gorzkie/czesc_2.mp3[/mp3]

Część Trzecia
Intencja
W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego na krzyżu skonania. Te blużnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuły i prawdzi­wej życia poprawy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus Krwią swoją świętą ogień zagasił; prosimy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grze­chy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.
03.
Część[mp3]http://www.warszawa.franciszkanie.pl/muzyka/gorzkie/czesc_3.mp3[/mp3]

Scroll to Top