INTENCJE MSZALNE – 31.10.2021 – 06.11.2021

NIEDZIELA – 31.10.2021          

700       Za + Annę GĄSIOR
830       O łaskę uzdrowienia syna Pawła
1000    Za + Jana, Karola, Mieczysława SAKOWSKICH, Teresę i Barbarę JASIECKIE, Krystynę URBANIAK
1130    Dziękczynna za łaskę trwania przy Chrystusie o. Rajmunda oraz za jego posługę, która zbliża nas do Boga
1300    Za + Teresę BLOCH
1700    O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Darii i jej rodziny
1900    O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata małżeństwa Pascala i Katarzyny

Ex.          Za + Krzysztofa UFEL – greg. 30/30
Ex.          Za + Tadeusza NACZK – greg. 28/30

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11.2021 

700      Za + Zofię IWANOWSKĄ – greg. 1/30
830      Za + Stanisława IWANOWSKIEGO – greg. 1/30
1000    Za + Kazimierza i Anastazję
1130    Za + Helenę, Łukasza, Eleonorę i Stanisławę
1300    Za + Annę-Zofię i Stefana BENEDYKTÓW, ich Rodziców oraz zmarłych z rodziny JANIEWICZÓW
1700    Za dusze cierpiące w czyśćcu
1900    O Boże błogosławieństwo, opiekę i dary Ducha Świętego oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny dla rodziny ZAKRZEWSKICH

Ex.          Za + Tadeusza NACZK – greg. 29/30

WTOREK – 02.11.2021

630      Za dusze cierpiące w czyśćcu
800      O miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla + Marii-Barbary i Stanisława DEPOWSKICH, Antoniny BILL oraz zmarłych z rodziny
800      Za + Jadwigę ŻELAŚKIEWICZ
1000    Za + Zofię IWANOWSKĄ   – greg. 2/30
1000    Za + Stanisława IWANOWSKIEGO  – greg. 2/30
1900    Za + Czesława NIEŚCIORUKA i zmarłych z rodziny

Ex.          Za + Tadeusza NACZK – greg. 30/30
Ex.          Za + Danutę i Stefana oraz za dusze cierpiące w czyśćcu

ŚRODA – 03.11.2021

630      Za + Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów oraz + z FZŚ
800      Za + Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów oraz + z FZŚ
1000    Za + Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów oraz + z FZŚ
1900    Za + Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów oraz + z FZŚ

Ex.          Za + Zofię IWANOWSKĄ – greg. 3/30
Ex.          Za + Stanisława IWANOWSKIEGO – greg. 3/30

CZWARTEK – 04.11.2021

630      Za + Zofię IWANOWSKĄ – greg. 4/30
630      Za + Stanisława IWANOWSKIEGO – greg. 4/30
800      Za + Józefa ŻMIJEWSKIEGO w 12 r. śmierci, Annę, Bronisława, Balbinę i Juliana
800      Za dusze cierpiące w czyśćcu
1000    Za + Wacławę, Mieczysława i Jana SIARKOWSKICH
1900    W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych

Ex.          Za + Wandę OLSZEWSKĄ – greg. 1/30
Ex.          Za + Janinę DĄBROWSKĄ – greg. 1/30

PIĄTEK – 05.11.2021

630      Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi
800      Za + Zofię IWANOWSKĄ – greg. 5/30
800      Za + Stanisława IWANOWSKIEGO – greg. 5/30
1000    O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Sławomira
1900    Za + dusze cierpiące w czyśćcu

Ex.          Za + Wandę OLSZEWSKĄ – greg. 2/30
Ex.          Za + Janinę DĄBROWSKĄ – greg. 2/30

SOBOTA – 06.11.2021

630      Za + Zofię IWANOWSKĄ – greg. 6/30
800       Za dusze cierpiące w czyśćcu
800       Za + Stanisława IWANOWSKIEGO – greg. 6/30
1000    Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi
1000    Za + Zofię, Władysława i Halinę KOSIŃSKICH
1900    Za + Wiesława DYJEWSKIEGO w 1 r. śmierci

Ex.          Za + Wandę OLSZEWSKĄ – greg. 3/30
Ex.          Za + Janinę DĄBROWSKĄ – greg. 3/30

Scroll to Top