Triduum Paschalne w kościele OO. Franciszkanów

Liturgia Triduum Paschalnego w kościele OO. Franciszkanów

Wielki Czwartek 28.03.2024

Spowiedź w kościele 14.00 – 18.00

Liturgia Wieczerzy Pańskiej godz. 19.00

Adoracja do godz. 22.00

Wielki Piątek 29.03.2024

Spowiedź w kościele 9.00 – 18.00

Liturgia Męki Pańskiej godz. 19.00

Adoracja do godz. 22.00

Wielka Sobota 30.03.2024

Spowiedź św. i święcenie pokarmów 9.00 – 17.00

Liturgia Wigilii Paschalnej godz. 20.00

Adoracja do godz. 24.00

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 31.03.2024

Rezurekcja z procesją godz. 6.00

Msze św. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 17.00, 19.00

Scroll to Top