Życzenia Wielkanocne

                Zmartwychwstanie Pańskie 2020 r.

 „Idźmy za naszym Królem – Pośrednik między Bogiem a ludźmi, Człowiek Chrystus Jezus”
(1 Tm 2, 5)
(z kazań św. Antoniego z Padwy)

 

 

Drodzy Czciciele Świętego Antoniego Padewskiego!
Wesoły nam dzień nastał… Alleluja!

               Moc Zmartwychwstania Chrystusa objawiona w cudzie zwycięstwa życia nad śmiercią niech nas umacnia w trudnych chwilach lęku i niepewności oraz obdarza ufnością, wewnętrznym pokojem i niezachwianą nadzieją.
        Blask Bożej miłości niech będzie dla nas Drogą, Prawdą i Życiem oraz źródłem szczęścia płynącego z tajemnicy odkupienia świata.
        Miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa niech triumfuje w naszych sercach, pobudza wiarę oraz utwierdza w szczerej miłości i prawdziwej pokorze, byśmy mogli czynić dobro, dzielić się bezinteresowną miłością i otwierać na potrzeby bliźnich.
        Zwycięzca śmierci, który otworzył nam bramy nieba, niech nam błogosławi, obdarza mocą i obfitością łask.
Pełnego wewnętrznego pokoju przeżywania Świąt Paschalnych życzą:

Promotor, O. Moderator Duchowy
oraz Zarząd i Członkowie Bractwa św. Antoniego Padewskiego

Scroll to Top