1 lutego wspominamy

wspominamy:

W rodzinie franciszkańekiej:

Bł. Andrzej Conti, kapłan i pustelnik z I Zakonu (1240-1302)
Andrzej wywodził się ze sławnej, szla­checkiej rodziny Conti z Segni. Urodził się w r. 1240, w Anagni, w mieście, któ­re było siedzibą i schronieniem papieży Rodzina ta dała Kościołowi kilku papie­ży, biskupów i kapłanów, m.in. Innocen­tego III i Grzegorza IX, którzy wspierali i przyjęli św. Franciszka z Asyżu oraz je­go rodzący się Zakon. Andrzej był bra­tankiem Aleksandra IV i wujem Bonifa­cego VIII. Pochodzący z tej samej rodziny Innocenty XIII potwierdził jego kult jako błogosławionego 15 II 1724 r.
Andrzej już jako młodzieniec zafascy­nowany duchowością franciszkańską, pozostawił wszystko i wstąpił do klasztoru Św. Wawrzyńca Braci Mniej­szych w Anagni, założonego przez samego św. Franciszka. Jednak życie w klasztorze zdawało mu się niewystarczające. Na jego prośbę pozwolo­no mu żyć na osobności w górskiej grocie w Piglio pod górą Scalambra jako franciszkanin pustelnik. Sława jego świętości i mądrości zataczała coraz szer­sze kręgi, gdy w samotności pogłębiał swoją wiedzę teologiczną. Napi­sał także traktat o Matce Bożej – De partu Virginis.
Papież Innocenty XIII potwierdził jego kult 15 II1724 r.

Również 1 lutego
Bł. Conor O’Devany, biskup i męczennik z I Zakonu (+l612)
Urodził się w Raphoe w Irlandii, w księstwie Donegal. W 1550 r. przyjął habit św. Franciszka. Papież Grzegorz XIII konsekrował go na biskupa Down i Connor 13 V 1582 r; miało to miejsce w kościele Santa Maria del Panima w Rzymie. W 1587 r. brał udział w Synodzie Irlandzkim, któ­ry promulgował dekrety Soboru Trydenckiego. W 1588 r. został areszto­wany i zamknięty w twierdzy w Dublinie, ponieważ znaleziono u niego list biskupa Gallagher, w którym prosił go, by w jego imieniu wypełniał jurysdykcję papieską. Zwolniony w 1590 r. powrócił do swojej diecezji. W 1611 r. ponownie został aresztowany, a na początku 1612 r. skazany na śmierć za zdradę. Udając się na miejsce stracenia, modlił się i prze­baczył prześladowcom. Został powieszony 1-II-1612 r., dając wspaniałe świadectwo niewzruszonego wyznawcy wiary.
Papież Jan Paweł II beatyfikował go w grupie siedemnastu irlandzkich męczenników dnia 27 IX 1992 r.

W Kościele Powszechnym:

W Kildar, w Irlandii, św. Brygidy, która razem ze Św. Patrykiem czczona jest jako główna patronka Wyspy. Była zało­życielką klasztoru. Zmarła około r. 523. Wkrótce potem stała się przedmiotem licznych legend hagiograficznych. Wcześnie weszła także do liturgicznych kalendarzy polskich. Nieco później jej cześć przyćmił kult oddawany Brygidzie Szwedzkiej.

W Castelfiorentino, w Toskanii, bł. Wiridiany. Przez trzydzieści cztery lata żyła zamurowana w celce, przylegającej do kościółka Św. Antoniego. Zmarła w r. 1242. W dwa wieki później w miejscu jej rekluzji wybudowano wspaniałą bazylikę.

W Turynie, we Włoszech, bł. Anny Michelotti, założy­cielki Małych Służebnic Najśw. Serca Jezusowego (Piccole Serve del Sacro Coure di Gesu). Od dwunastego roku życia wprawiała się pod kierunkiem matki do opieki nad chorymi. W r. 1875 założyła w tym celu zgromadzenie i od tego czasu nosiła imię Joanny Fran­ciszki od Nawiedzenia. Nie obeszło się bez przeciwności, wśród których okazywała nie byle jakie męstwo. Zmarła w r. 1888. Be­atyfikował ją w r. 1975 Paweł VI.

Scroll to Top