1 września wspominamy

W zakonie franciszkańskim:

Bł. Jan Franciszek Burté, kapłan i męczennik z I Zakonu (1740-1792)
Urodził się 21 VI 1740 r. w Rambervillers (Francja) jako syn Jana Chrzciciela i Marii Anny z domu Colot. 24 V 1757 r. rozpoczął nowicjat u braci mniejszych konwentualnych w klasztorze w Nancy Rok później złożył tam profesję zakonną i tam też kontynuował studia. Po święceniach kapłańskich i po otwarciu w Nancy wydziału teologicznego został poproszony o wykłady z tej dziedziny najpierw w klasztorze, a następnie na fakultecie diecezjalnym.

W 1775 r. został gwardianem, 3 lata później prowincjałem w Paryżu. Jako kapłan biegły w sztuce oratorskiej, pobożny i uczony został kaznodzieją królewskim. Pełnił również posługę bibliotekarza i gwardiana. Rewolucja francuska 1789 r. zniosła zakony, a domy zakonne przeszły na własność państwa. Ojciec Jan Franciszek i jego współbracia odrzucili przysięgę na wierność Republice.
12 VIII 1792 r. o. Jan Franciszek i jego bracia zostali osadzeni w więzieniu w byłym klasztorze karmelitańskim. W niedzielę 2 IX 1792 r. zginęło tam za wiarę około 180 uwięzionych kapłanów, a wśród nich o. Jan Franciszek Burté. Papież Pius XI beatyfikował go dnia 27 X 1926 r.

Również 1 września Bł. Piotr Rivera Rivera, kapłan i męczennik z I Zakonu (1912-1936)

Piotr Rivera urodził się 3 IX 1912 r. w Villacreces (Falencia, Hiszpania). We wrześniu 1925 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Granollers. Studia filozoficzne rozpoczął w Barcelonie, a ukończył je w Osimo (Włochy). Teologię natomiast studiował na fakultecie św. Bonawentury w Rzymie. W 1935 r. został wyświęcony na kapłana. Po powrocie do Hiszpanii otrzymał nominację na gwardiana w Granollers. Ale wkrótce wybuchła wojna. Ojciec Piotr został zamordowany w Barcelonie pod koniec sierpnia albo na początku września 1936 r. Miał zaledwie 24 lata. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 11 III 2001 r. w Rzymie w grupie 233 męczenników hiszpańskich.

W Kościele Powszechnym:

Bł Bronisława urodziła się w pierwszych latach XIII stulecia (przyjmuje się rok 1204) jako córka Stanisława Odrowąża Prandoty i Anny z Gryffitów-Jaksów na Śląsku opolskim. W szesnastym wieku roku swojego życia wstąpiła do klasztoru Panien Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. Tam przez czterdzieści lat jaśniała heroicznymi cnotami zjednoczeniem z Bogiem, który powołał ją do siebie 29 sierpnia 1259 roku. 23 sierpnia 1839 roku Święta Kongregacja Obrzędów zatwierdziła wydanym dekretem cześć oddawaną przez sześć wieków Bronisławie. Ojciec Święty Grzegorz XVI zaliczył ją do rzędu Błogosławionych Patronów Polski.

Scroll to Top