12 stycznia

12 stycznia wspominamy:
rodzinie franciszkańeksiej:
Św. Bernard z Corleone
, brat z I Zakonu, kapucyn (1605-1667)
Filip Latini urodził się 6 II 1605 r. na Sycylii w Corleone. W młodości praco­wał jako szewc Był kłótliwego i gwałtow­nego usposobienia. Natura obdarzyła go wysokim wzrostem i niezwykłą siłą. Kie­dyś w trakcie sprzeczki śmiertelnie zranił swego przeciwnika i uciekł, zostawiając go konającego. Skorzystał z prawa azylu, chroniąc się w kościele. Sumienie jednak ciągle go dręczyło, więc medytując w sa­motności, zastanawiał się nad swoim po­stępowaniem. Za wszystko żałował, prze­praszał Boga i ludzi. Rozpoczął nawróce­nie od surowej pokuty. Celem odpokuto­wania i naprawienia przeszłości w 1632 r. wstąpił do Braci Mniejszych Kapucynów. Jako brat zakonny pod imieniem Bernard prowadził życie oddane surowej pokucie w modlitwie, pokorze, miłości bliźniego, pra­gnąc naśladować jak najlepiej Chrystusa Ukrzyżowanego. Życie spędził w klasztorze w Caltanissetcie w sercu Sycylii.
Tak postę­pował przez 35 lat aż do śmierci.
Zmarł w opinii świętości 12 I 1667 r. w Castelnuovo ko­ło Palermo w 62 roku życia.
W 101 lat po jego śmierci papież Klemens XIII dnia 15 V 1768 r. za­liczył go w poczet błogosławionych, a papież Jan Paweł II kanonizował go 10 VI 2001 r.

w Kościele Powszechnym
W Anglii św. Benedykta Biscopa. Pochodził z Nortumbrii. Przez jakiś czas przebywał w słynnym ośrodku zakonnym na wyspie Leryńskiej. Potem rządził opactwem w Canterbury. Zało­żył także dwa inne: w Wearmouth oraz w Jarrow. One także stały się ogniskami intensywnego życia religijnego oraz krzewicielkami sztuk i nauki. Benedykt zmarł w r. 690. Pochwalną mową uczcił go Beda, jego najwybitniejszy uczeń.

W Rievaulx, w Anglii, bł. Aelreda (Elreda) opata. Był jednym z najznamienitszych pisarzy zakonu cysterskiego. Jego dzieła w niejednym przypominają to, co później napisze Franciszek Salezy. Aelred zmarł w r. 1167.

W Montrealu, w Kanadzie, bł. Małgorzaty Bourgeoys. Długo poszukiwała ona właściwego powołania, aż wreszcie, uda­wszy się za ocean, założyła szkołę dla dziewcząt, a następnie zgro­madzenie sióstr marianek. Obecnie liczy ono około 3.500 członkiń. Małgorzata zmarła w r. 1700.

Scroll to Top