18 października

wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Bartłomiej Laurel, brat i męczennik z I Zakonu (+1627)
Urodził się w Meksyku. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w charakterze brata zakonnego. Stał się serdecznym i nieodłącznym towarzyszem bł. o. Franciszka od Najświętszej Maryi, z którym w 1609 r. przybył do Manili na Filipinach, a w 1622 r. dotarł do Japonii, gdzie niezmordowanie pracował jako katechista.
Pracował także jako lekarz i posługiwał chorym w szpitalach, przy okazji nauczał o Chrystusie, głosząc Jego Ewangelię. Ciężko chorych przygotowywał do śmierci, a pogan przyjmował do wiary chrześcijańskiej.
Pewnego dnia, kiedy w Nagasaki gościł w rodzinie Kacpra Vaz razem z o. Franciszkiem od Najświętszej Maryi i innymi tercjarzami, wszystkich aresztowano. Widząc ich związanych w drodze do więzienia, pewien młody Japończyk wystąpił odważnie i powiedział gubernatorowi: „Wiem, że żywisz nienawiść do religii Chrystusowej i jesteś spragniony krwi chrześcijańskiej. Oto przed tobą stoi kolejny szpieg, który donosi ci na nowego chrześcijanina. Oto jestem chrześcijaninem. Błogosławiony Bartłomiej Laurel po strasznych katuszach został żywcem spalony na Wzgórzu Męczenników w Nagasaki 16 VIII 1627 r. 7 VII 1867 r. błogosławiony papież Pius IX zaliczył go w poczet bło-gosławionych.

Również 18 października Bł. Franciszek Maria z Torrente, brat i męczennik z III Zakonu Regularnego (1886-1936)

Justus Lerma Martínez urodził się 12 XI 1886 r. w Torrente (Hiszpania). Jego rodzice należeli do III Zakonu św. Franciszka. Jako chłopiec uczył się w El Convento. Należał do Królewskiej Unii św. Antoniego z Padwy. 14 IV 1905 r. w El Convento przyjął amigoniański habit i imię Franciszek, a dwa lata później złożył pierwsze śluby zakonne jako brat koadjutor. Brat Franciszek nigdy nie przejawiał pragnienia bycia kapłanem. Pierwsze pięć lat życia zakonnego spędził w klasztorze w Yste, a pozostałe 24 lata w kolegium Caldeiro w Madrycie, gdzie zastał go wybuch wojny domowej.
Brat Franciszek wykazywał talent dydaktyczny. Wielokrotnie członko-wie komisji egzaminacyjnych przychodzili do klasztoru wyłącznie w tym celu, aby złożyć swe gratulacje zakonnikowi, który tak doskonale przygotowywał swych uczniów.
Po zamknięciu kolegium Franciszek wyruszył w drogę do rodzinnej wioski, chroniąc się w domu rodziców. Na rozkaz miejscowego komitetu rewolucyjnego został aresztowany i osadzony w więzieniu, skąd razem z innymi 7 zakonnikami i kapłanami z miasta wyruszył na spotkanie męczeńskiej śmierci w nocy z l7 na l8 X 1936r.
Papież Jan Paweł II beatyfikował go 11 III 2001 r. w Rzymie w grupie 233 męczenników hiszpańskich.

W Kościele Powszechnym

Świąteczne wspomnienie św. Łukasza, ewangelisty, z za­wodu lekarza. Około r. 50 przylgnął w Troadzie do św. Pawła. Towarzyszył mu potem w podróży do Filipii i Jerozolimy. Za­pewne udał się także z apostołem do Rzymu i przebywał tam, gdy Paweł oczekiwał wyroku. Po śmierci apostoła narodów dzia­łał w Achai. Tam też napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Zmarł jako 84-letni starzec w Beocji. Wedle legendy był także malarzem i pozostawił kilka portretów Matki Najśw. Rzeczywi­stość jest cenniejsza niż to bizantyńskie opowiadanie z IV stule­cia, pozostawił nam bowiem niezapomniane opowiadania o dzie­ciństwie Chrystusa Pana, w nich zaś uwiecznił liczne rysy Najśw. Panny.

W Antiochii św. Asklepiadesa, męczennika. Był ósmym biskupem tego miasta. Jego wspomnienie przekazał nam w swej Historii Euzebiusz.

Scroll to Top