20 września wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Bł. Hieronim Torres, kapłan i męczennik z I Zakonu (+l632)
Urodził się w Nagasaki. Kiedy wstąpił w szeregi III Zakonu, francisz­kanie wysłali go do klasztoru w Manili na studia filozoficzno-teologicz­ne. Wstąpił do I Zakonu i przyjął święcenia kapłańskie. Przez lata pra­cy na Filipinach i w Japonii wielu ludzi przywiódł do Chrystusa. Gorą­co kochał swoją ojczyznę i nieustannie błagał Boga, aby ustały okrop­ne prześladowania i nastał upragniony pokój. Prosił również, by krew tak wielu męczenników była umocnieniem dla prześladowanych jego współbraci i rodaków.
W ojczyźnie pracował zaledwie 3 lata, już w 1631 r. został aresztowany i osadzony w więzie­niu w Omurze. Stąd został przewieziony do Nagasaki, gdzie był torturo­wany i głodzony. Wszystko zniósł mężnie i bohatersko. Przywiązany do pala i podpalony, spłonął żywcem w 1632 r.
Błogosławiony papież Pius IX zaliczył go w poczet błogosławionych 7 VII 1867 r.

 W Kościele Powszechnym:

 W Londynie błogosławionych męczenników Tomasza Johsona i towarzyszy, kartuzów. W maju 1537 przedłożono im tekst przysięgi na wierność Henrykowi VIII w sprawach kościelnych. Odmówili. Powędrowali wtedy do więzienia, gdzie traktowani byli szczególnie okrutnie, zmuszani stać bez przerwy przykuci do ściany, z rękami założonymi do tyłu. Tracono ich po kolei w czerwcu. Jedynie Tomasz zginął w dniu dzisiejszym. Be­atyfikował go w r. 1886 Leon XIII.

 W klasztorze Scala Caeli pod Kordobą, w Hiszpanii, bł. Franciszka de Posadas, dominikanina. Uchylił się od funkcji przełożeńskich i godności biskupich, które proponowano mu w Kadyksie i Kordobie. Napisał kilka dziełek, m. in. traktacik przeciw kwietyzmowi Molinosa. Zmarł zgodnie ze swą zapowiedzią w r. 1713. Beatyfikował go w r. 1818 Pius VII.

W Tonkinie, w Indochinach, bł. Jana Karola Cornay, męczennika. W r. 1830 wstąpił do seminarium francuskiego To­warzystwa Misji Zagranicznych. W rok później przybył do Macao z zamiarem przedostania się do Chin, ale plan się nie powiódł. Przybył wtedy do Tonkinu. Prześladowania co dopiero się nasiliły. Mimo to doczekał się święceń. W r. 1837 został przychwyco­ny i skazany na rozćwiartowanie. Zginął tego samego roku. Bea­tyfikował go w r. 1900 Leon XIII.

Scroll to Top