27 maja wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej:

Bł. Rajmund z Carbony, kapłan i męczennik z I Zakonu (+ l242) W XIII wieku w Tuluzie i okolicach działali i nauczali heretycy zwa­ni albigensami. Papież Grzegorz IX posłał w tamte okolice jedenastu ka­płanów z różnych zakonów, wśród nich dwóch franciszkanów: o. Stefa­na z Narbony i o. Rajmunda z Carbony, którzy zapaleni duchem apostol­skim ewangelizowali błądzących i sprowadzali do jedności wiary. Na wiosnę 1242 r. niejaki Rajmund Alfar z Avignonet, które było cen­trum herezji, podstępnie zaprosił do swego zamku jedenastu nauczają­cych w mieście zakonników, aby pojednać się z nimi. Gdy stawili się u niego, on trzymając w dłoniach 11 koron i 11 palm zawołał: „Dla nas są te korony i palmy Bóg przygotował nam wspaniałe miejsce w niebie”. 29 V 1242 r., w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego, pod osłoną nocy, setki albigensów uzbrojonych w miecze, dzidy i noże wtargnęło do zam­ku i rzuciło się na tych zakonników. Nikt nie był w stanie uciec Wów­czas wszyscy uklęknęli i zaśpiewali: Te Deum. Po modlitwie wszyscy zo­stali ścięci. Konając, wołali: „Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czy­nią”. Błogosławiony Rajmund i bł. Stefan zostali pochowani w kościele franciszkańskim w Tuluzie. Błogosławiony papież Pius IX dnia 6 IX 1866 r. zatwierdził ich kult.

 W Kościele Powszechnym:

W Canterbury, w Anglii, św. Augustyna, apostoła tego kraju. Grzegorz Wielki
wyprawił go na czele czterdziestoosobowej ekipy, która na początku 597 r. znalazła się na wysepce Thanet u ujścia rzeki Stour. Król Kentu Etelbert wprowadził ich do swej stolicy. Niebawem Augustyn, któremu papież posłał paliusz, mógł już ustanowić biskupstwa w Londynie i Yorku. Dokonał wiele, ale wszystkich zamierzeń zrealizować nie zdołał. Zmarł w r. 605 lub następnym, a pochowany został w założonym przez siebie opactwie w Canterbury. Jego wspomnienie winno właściwie przypadać na dzień poprzedni, ale z uwagi na wspomnienie Filipa Neri przenie­siono je na dzisiaj.

W Durostorum św. Juliana, męczennika. Zachowały się akta sprawy, jaką o wyznawanie wiary toczył z nim sędzia Ma­ksym. Julian, który był weteranem armii Galeriusza, nie ugiął się mimo obietnic i gróźb w wyznawaniu wiary. Ścięto go mieczem w r. 297 w dalekiej prowincji Moesia Inferior, tam gdzie obecnie znajduje się miasto Silistria (Silistra).

W Londynie bł. Małgorzaty Pole, męczennicy. Hrabina Salisbury była córką Jerzego Plantageneta, spowinowaconą po­nadto przez męża z TudoramL Owdowiała przeżywała kolejne cio­sy: śmierć najstarszego syna, Henryka Montague, skazanego na skutek fałszywego oskarżenia; długie przebywanie w więzieniu, które miało być pomstą za to, że jej drugi syn, kardynał Reginald Pole, wydał dziełko o jedności Kościoła itd. Ścięto ją w końcu bez wyroku sądowego w r. 1541. Beatyfikował ją w r. 1886 Leon XIII.

Scroll to Top