3 stycznia wspominamy

w rodzinie franciszkańskiej:

W Rzymie św. Antera, papieża. Nawą Piotrowa rządził on w latach 235—236. W r. 1854 słynny archeolog De Rossi od­nalazł w katakumbach św. Kaliksta nagrobną inskrypcję, poświę­coną temu mało znanemu papieżowi.

W Paryżu uroczyste wspomnienie św. Genowefy, dziewi­cy, patronki tego miasta. Roztaczała w nim szeroko swój duchowy wpływ, a gdy zostało zagrożone głodem, zorganizowała jego apro­wizację. W czasie najazdów Attyli i Childeryka mieszkańców podnosiła na duchu i zagrzewała do odwagi. Zmarła około r. 500.

W Rzymie bł. Józefa Tomassi, teatyna i kardynała. Spe­cjaliści po dziś dzień sięgają do jego prac z dziedziny biblistyki i historii liturgii. Błogosławiony zmarł w r. 1715.

Scroll to Top