4. Wskazania moralne

4. Wskazania moralne

      Żaden chrześcijanin nie jest pozbawiony wskazówek „jak żyć”. Mądrość Boża, jak i Kościół dają mu odpowiednie wskazania, które ukierunkowują jego działania ku dobru. Człowiek, który weźmie je sobie do serca i wytrwale będzie za nimi podążał, osiągnie wolność, prawdę i piękno w swoim życiu doczesnym,
a zbawienie w wiecznym.

Przykazanie miłości Boga i bliźniego

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,30-31).

 Dekalog
 1. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną
 2. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego na daremno
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
 4. Czcij ojca swego i matkę swoja
 5. Nie zabijaj
 6. Nie cudzołóż
 7. Nie kradnij
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest
 Przykazania kościelne
 1. W niedziele i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
 2. Przynajmniej raz w roku przystępować do sakramentu pokuty i pojednania.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunie święta.
 4. Posty nakazane zachowywać.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 Grzechy główne
 1. Pycha.
 2. Chciwość,
 3. Nieczystość,
 4. Zazdrość,
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 6. Gniew,
 7. Lenistwo.
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
 1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
 2. Wątpić o łasce Bożej.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Być zatwardziałym wobec natchnień Ducha Świętego.
 6. Odkładać pokutę aż do śmierci.
 Grzechy wołające o pomstę do nieba
 1. Umyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Uciskanie, ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymywanie zapłaty robotnikom.
Grzechy cudze
 1. Pobudzać do grzechu.
 2. Grzech radzić.
 3. Nakazywać grzech.
 4. Milczeć na grzech bliźniego.
 5. Zezwalać na grzech bliźniego.
 6. Pomagać popełnić grzech.
 7. Nie karać za grzech.
 8. Bronić grzechu.
 9. Pochwalać grzech.
Uczynki miłosierdzia co do duszy
 1. Upominać grzeszących.
 2. Nauczać nieumiejących.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Pocieszać strapionych.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.
Uczynki miłosierdzia co do ciała
 1. Głodnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Podróżnych w dom przyjąć.
 4. Nagich przyodziać.
 5. Odwiedzać więźniów.
 6. Odwiedzać chorych.
 7. Grzebać umarłych.
Scroll to Top