5 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej:

Św. Tomasz Danki z íze, męczennik z III Zakonu (+l597)
W 1593 r. sześciu franciszkanów za przewodem o. Piotra Chrzciciela przybyło z Manili do Japonii, serdecznie przyjęci przez gubernatora Taikosamę. Wybudowali dwa klasztory i z wielkim zapałem oddali się dzie­łu ewangelizacji. Jednak 8 XII 1596 r. Taikosama polecił ich aresztować, ponadto trzech jezuitów i piętnastu tercjarzy franciszkańskich, do któ­rych doszło jeszcze dwóch. Wśród nich był Tomasz Danki z íze, gorliwy współpracownik misjonarzy franciszkańskich.
Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 8 VI 1862 r.

W Kościele Powszechnym:

W Katanii na Sycylii św. Agaty, młodocianej męczenni­cy. Śmierć poniosła zapewne za panowania Decjusza, może w r. 251. Z czasem stała się jedną z najbardziej popularnych świętych, wzywanych w najrozmaitszych potrzebach. Jeszcze dziś w jej dzień święci się pieczywo, sól i wodę; używa się ich w czasie pożarów i burz z piorunami.

 W Vienne nad Rodanem św. Äwita, biskupa tego znacz­nego ongiś miasta. Był jednym z najrozmaitszych przedstawicieli episkopatu gallo-romańskiego. Zmarł w r. 525.

 W Villich, w pobliżu Bonn, św. Adelajdy, nieraz nazy­wanej także Alicją. Była ksienią klasztoru kanoniczek, a zmarła wr. 1015.

Scroll to Top