1 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej: Św. Franciszek Fahelante, męczennik z III Zakonu (+l597). Słysząc przepowiadanie Ewangelii przez franciszkanów, od samego początku przylgnął sercem do Jezusa i do nich. Po dość długim katechumenacie przyjął chrzest i został członkiem III Zakonu. Żywiąc szczególne nabożeństwo do św. Franciszka, przybrał jego imię i usiłował go naśladować. Wspomagał misjonarzy w głoszeniu Ewangelii, jako …

1 marca wspominamy Czytaj więcej »