5 stycznia

wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej:

W Todi Bł. Rogera. Żył w czasach św. Franciszka i znał osobiście Biedaczynę z Asy­żu, był bowiem jednym z jego pierwszych naśladowców. Święty Franci­szek budował się pogodną miłością brata Rogera, o którym mawiał, że „całe jego życie przepełnione było gorącą miłością”.
Ze względu na jego zrównoważenie połączone z gorącym zapałem misyjnym św. Franciszek wysłał go do Hiszpanii celem założenia klasz­toru. Ojciec Roger założył ich kilka, przyjął ludzi do zakonu, formując ich w duchu serafickim, a w końcu utworzył tam prowincję zakonną. Po spełnieniu swej misji w Hiszpanii powrócił do Włoch. Wtedy to św. Franciszek zlecił mu kierownictwo duchowe w klasztorze Klarysek ufun­dowanym przez Filipinę Mareri i jej rodzinę.

W San Lorenzo di Trevi bł. Piotra Bonilli, Urodził się 15 III 1841 r., jako syn ubogiego chłopa. Swoją pil­nością, inteligencją i pobożnością zwró­cił na siebie uwagę księdza Ludwika Pieriego, duszpasterza młodzieży przy ko­legium Luccarini w Spoleto, do którego Piotr uczęszczał. Dzięki katechecie roz­poznał w sobie powołanie do kapłań­stwa. 19 XII 1863 r. otrzymał święcenia kapłańskie, po których skierowa­no go do Cannaioli, do wioski, do której nikt nie chciał pójść Ludzie w tej wiosce byli biedni, skłóceni i agresywni. Proboszcz Bonilli oka­zał się duszpasterzem roztropnym, taktownym i gorliwym, co mu wnet zjednało serca parafian. W 1872 r. zorganizował ekipę duszpasterzy, ma­jących po okolicznych wioskach głosić misje ludowe. Cichy, serdeczny, życzliwy i wrażliwy na ludzką biedę dożył sędziwego wieku – 94 lat. Zmarł 5 I 1935 r.

W kościele powszechnym:

W Antiochii św. Symeona Słupnika. Pochodził z Cylicji, ale w szesnastym roku życia przybył do Antiochii. W jej okolicach próbował rozmaitych sposobów życia ascetycznego. W końcu za­mieszkał na zbudowanej przez siebie wysokiej kolumnie, do któ­rej niebawem ściągać zaczęli liczni pielgrzymi i uczniowie. Swój wzrastający wpływ wykorzystywał dla umacniania chrześcijan w nauce Soboru Chalcedońskiego. Zmarł w r. 459. Jego surowy ascetyzm opisał Teodoret z Cyru.

W Todi bł. Rogera, jednego z pierwszych towarzyszy Franciszka Serafickiego. Roger odznaczał się zwłaszcza czynną mi­łością bliźniego. Zmarł w r. 1237.

W Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych, bł. Jana Nepo­mucena Neumanna, biskupa. Pochodził z Czech, ale wyemigrowa­wszy za ocean, osiedlił się w Ameryce Północnej. Jako redemptorysta długo pracował, ewangelizując Niagarę. Potem powołano go na stolicę biskupią w Filadelfii. Zmarł w r. 1860. Beatyfikował go w r. 1963 Jan XXIII.

Scroll to Top