Archiwum

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Ogłoszenia Duszpasterskie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Ks. Kard. Kazimierz Nycz kieruje do nas pismo, w którym stwierdza m. in.:

„Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie (…). Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii”.

Intencje mszalne – 31.05.2020 – 06.06.2020

NIEDZIELA – 31.05.2020       
7.00    Za + Piotra – greg. 2/30
8.30     Dziękczynna Duchowi Świętemu za dar życia dziecka z błaganiem o pomoc w czasie rozwiązania i łaskę zdrowia dla dziecka
10.00  W intencji dziecka otrzymującego sakrament chrztu świętego
10.00  Za + Annę i Wiesława KAZIMIERCZUKÓW, Marię i Franciszka TOCZYSKICH
11.30   W intencji Krzesimira i jego rodziców i bliskich (chrzest)

Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

VII tydzień wielkanocny 24 – 30 maja 2020

1. Przypominamy, że w świetle aktualnych przepisów sanitarnych dotyczących obiektów sakralnych w tutejszej świątyni może przebywać równocześnie nie więcej niż 55 osób (nie licząc celebransów i asysty liturgicznej). Należy zasłaniać usta i nos, zajmować wyznaczone miejsca, a także utrzymywać bezpieczny 2-metrowy dystans pomiędzy sobą, zwłaszcza podczas przystępowania do komunii św. i wychodzenia z kościoła.
2. Nabożeństwa majowe są sprawowane w dni powszednie o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 20.00.

Intencje mszalne 24.05.2020 – 30.05.2020

NIEDZIELA – 24.05.2020
700     W intencjach zanoszonych przez Alicję za wstawiennictwem świętego Antoniego
700     Za + Cecylię SZEŚCIÓRKA – greg. 10/30
830     Z okazji imienin Zofii i Aleksandry dziękując za dobro otrzymane od Boga z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej oraz dar głębokiej wiary dla Solenizantek i ich rodzin
830     Marię RORATA – greg. 10/30
1000  Za + Franciszkę, Czesława, Mariannę i Józefa
1000  Za konających i za dusze cierpiące w czyśćcu

Ogłoszenia duszpasterskie VI tydzień wielkanocny 17 – 23 maja 2020

1. W związku ze zmianą przepisów sanitarnych dotyczących obiektów sakralnych informujemy, że w tutejszej świątyni może przebywać równocześnie nie więcej niż 55 osób (nie licząc celebransów i asysty liturgicznej). Nadal należy zasłaniać usta i nos, zajmować wyznaczone miejsca, a także utrzymywać bezpieczny 2-metrowy dystans pomiędzy sobą, zwłaszcza podczas przystępowania do komunii św. i wychodzenia z kościoła.
2.W ubiegłą niedzielę zebrano na tacę z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie tutejszej świątyni sumę 3.311 zł. Ostatnio zostało uporządkowane i wyłożone kamieniem otoczenie figury Matki Bożej Łaskawej stojącej na tyłach kościoła od strony ul. Franciszkańskiej. Za wszelkie wsparcie gorąco dziękujemy!

Intencje Mszalne

NIEDZIELA – 17.05.2020
700    O nawrócenie, przemianę serca i dary Ducha Świętego dla Mieczysława
700    Za + Alicję LEWANDOWSKĄ – greg. 17/30
830    Za + Antoninę BILL – greg. 28/30
830    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 28/30
1000  O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Elzbiety w dniu urodzin
1000  Za + Cecylię SZEŚCIÓRKA – greg. 3/30

Ogłoszenia duszpasterskie V tydzień wielkanocny 10 – 16 maja 2020

1. Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi w tutejszej świątyni może przebywać równocześnie nie więcej niż 40 osób (nie licząc celebransów i asysty liturgicznej). Należy zasłaniać usta i nos, a także utrzymywać bezpieczny dystans między sobą, zwłaszcza podczas przystępowania do komunii św. i wychodzenia z kościoła.
2. Ofiary zbierane w dniu dzisiejszym na tacę zostaną przeznaczone na remonty i renowacje tutejszego kościoła. Za wszelkie wsparcie z serca dziękujemy!

Intencje Mszalne – 10.05.2020 – 16.05.2020

NIEDZIELA – 10.05.2020
700    Za + Siostrę Eugenię KOWALEWSKĄ – greg. 27/30
700    Za + Marię Małgorzatę CIASTEK – greg. 27/30
830    Za + Antoninę BILL – greg. 21/30
830    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 21/30
1000  Za + Sabinę i Stefana CECHRZYCKICH oraz zmarłych teściów PIETRZAKÓW
1000  Za + Artura TOMASZEWSKIEGO – greg. 27/30

Ogłoszenia duszpasterskie IV tydzień wielkanocny 3 – 9 maja 2020

1. W myśl obecnie obowiązujących zarządzeń władz państwowych dotyczących zgromadzeń religijnych w naszym kościele może przebywać na raz nie więcej niż 40 osób (nie licząc celebransa i służby liturgicznej). Osoby wchodzące winny mieć zasłonięte usta i nos, a także cały czas zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy sobą. Dla utrzymania wymaganego dystansu należy zajmować w świątyni wyłącznie te miejsca, które zostały oznaczone kartkami.
2. Zostały przywrócone wszystkie nabożeństwa odprawiane w dni powszednie po Mszach świętych, a także adoracja Najświętszego Sakramentu między godz. 15.00 a 19.00.

Scroll to Top