Intencje Mszalne – 03.05.2020 – 09.05.2020

NIEDZIELA – 03.05.2020
700    O nawrócenie grzeszników
830    Za + Antoninę BILL – greg. 14/30

830    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 14/30
1000  Za + Annę DUBICKĄ w 8 r. śmierci, męża Mieczysława oraz zm. z rodziny
1000  Za + Kazimierza RYTEL – greg. 20/30
1130   W intencji Żywego Różańca „Fiat”
1130  Za + Artura TOMASZEWSKIEGO – greg. 20/30
1300  Za + Siostrę Eugenię KOWALEWSKĄ – greg. 20/30
1400  Za + Franciszka KŁYSZEJKA – greg. 20/30
1500  O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Joanny i jej córeczki
1600  Za + Marię Małgorzatę CIASTEK – greg. 20/30
1700  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Marii
1800  O łaskę dobrej śmierci w pojednaniu z Bogiem i ludźmi dla Grażyny i Haliny oraz o rozeznanie i wypełnienie woli Bożej dla Grażyny
1800  Za + Alicję LEWANDOWSKĄ – greg. 3/30
1900  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Marysi 

PONIEDZIAŁEK – 04.05.2020
630    O łaskę przemiany serc i nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników w naszej Ojczyźnie i na świecie
800    Za + Antoninę BILL – greg. 15/30
800    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 15/30
1000  Za + Sławomirę i Włodzimierza KACZMAREK
1900  Za + Alicję LEWANDOWSKĄ – greg. 4/20

Ex.       Za + Franciszka KŁYSZEJKA – greg. 21/30
Ex.       Za + Marię Małgorzatę CIASTEK – greg. 21/30
Ex.       Za + Siostrę Eugenię KOWALEWSKĄ – greg. 21/30
Ex.       Za + Kazimierza RYTEL – greg. 21/30
Ex.       Za + Artura TOMASZEWSKIEGO – greg. 21/30

WTOREK – 05.05.2020
630    Za + Zygmunta GROMULSKIEGO
800    Za + Antoninę BILL – greg. 16/30
800    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 16/30
1000  Składkowa
1900  Składkowa

Ex.       Za + Franciszka KŁYSZEJKA – greg. 22/30
Ex.       Za + Siostrę Eugenię KOWALEWSKĄ – greg. 22/30
Ex.       Za + Marię Małgorzatę CIASTEK – greg. 22/30
Ex.       Za + Kazimierza RYTEL – greg. 22/30
Ex.       Za + Artura TOMASZEWSKIEGO – greg. 22/30
Ex.       Za + Teresę LEWANDOWSKĄ – greg. 5/30

ŚRODA – 06.05.2020
630    Przebłagalna za grzechy rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia męża i synów – 7/30
800    Za + Antoninę BILL – greg. 17/30
800    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 17/30
1000  O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski w rodzinie Marzeny i Pawła
1000  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Bożą, wsparcie i prowadzenie w życiu oraz światło Ducha Świętego dla Małgorzaty z okazji urodzin
1900  W intencji Roberta o szczęśliwe rozwiązanie jego sprawy
1900  Za + Siostrę Eugenię KOWALEWSKĄ – greg. 23/30

Ex.       Za + Franciszka KŁYSZEJKA – greg. 23/30
Ex.       Za + Marię Małgorzatę CIASTEK – greg. 23/30
Ex.       Za + Kazimierza RYTEL – greg. 23/30
Ex.       Za + Artura TOMASZEWSKIEGO – greg. 23/30
Ex.       Za + Teresę LEWANDOWSKĄ – greg. 6/30

 CZWARTEK – 07.05.2020
630    O liczne i święte powołania
800    Za + Antoninę BILL – greg. 18/30
800    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 18/30
1000  Za + Rozalię i piotra SZUBSKICH oraz zmarłych z rodziny
1000  Za + Siostrę Eugenię KOWALEWSKĄ – greg. 24/30
1900  O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
1900  W intencji Wspólnoty klasztornej
1900  W intencji powołań oraz za naszą Ojczyznę przez przyczynę świętych Patronów naszego Narodu – intencja FZŚ

Ex.       Za + Franciszka KŁYSZEJKA – greg. 24/30
Ex.       Za + Marię Małgorzatę CIASTEK – greg. 24/30
Ex.       Za + Kazimierza RYTEL – greg. 24/30
Ex.       Za + Artura TOMASZEWSKIEGO – greg. 24/30
Ex.       Za + Alicję LEWANDOWSKĄ – greg. 7/30

 PIĄTEK – 08.05.2020
630    Za + Siostrę Eugenię KOWALEWSKĄ – greg. 25/30
800    Za + Antoninę BILL – greg. 19/30
800    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 19/30
1000  Za + Stanisława i Annę MURAWSKICH
1900  O miłosierdzie Boże i pokój w naszych sercach dla Narodu Polskiego i całego świata
1900  Za + Stanisława

Ex.       Za + Franciszka KŁYSZEJKA – greg. 25/30
Ex.       Za + Marię Małgorzatę CIASTEK – greg. 25/30
Ex.       Za + Kazimierza RYTEL – greg. 25/30
Ex.       Za + Artura TOMASZEWSKIEGO – greg. 25/30
Ex.       Za + Alicję LEWANDOWSKĄ – greg. 8/30
Ex.       Przebłagalna za grzechy rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia męża i synów – 8/30

 SOBOTA – 09.05.2020
630    W intencji Dobroczyńców – o potrzebne łaski dla Wiesława i rodziny
800    Za + Antoninę BILL – greg. 20/30
800    W intencji Anny w Bogu wiadomej sprawie – 20/30
1000  Za dusze cierpiące w czyśćcu
1000  Za + Siostrę Eugenię KOWALEWSKĄ – greg. 26/30
1900  O Boże błogosławieństwo, łaski i powrót do zdrowia dla Krystyny

Ex.       Za + Franciszka KŁYSZEJKA – greg. 26/30
Ex.       Za + Marię Małgorzatę CIASTEK – greg. 26/30
Ex.       Za + Kazimierza RYTEL – greg. 26/30
Ex.       Za + Artura TOMASZEWSKIEGO – greg. 26/30
Ex.       Za + Alicję LEWANDOWSKĄ – greg. 9/30
Ex.       Przebłagalna za grzechy rodziny z prośbą o łaskę nawrócenia męża i synów – 9/30

 

Scroll to Top