Msze św. w Niedzielę Palmową

Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym wiernych pragnących uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, a zarazem – w poczuciu realności zagrożenia epidemicznego ze strony Covid-19 – respektując istniejące zarządzenia władz państwowych odnoszące się do zgromadzeń religijnych, w najbliższą niedzielę, 5 kwietnia, w naszym kościele wprowadzamy następujący porządek Mszy świętych: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00.

Pierwszeństwo wejścia do świątyni będą mieli ci, w których intencji jest aktualnie sprawowana Eucharystia. Osoby, dla których zabraknie miejsca informujemy, że w przerwach pomiędzy liturgiami (zwłaszcza przed południem) będzie można wejść na krótko do kościoła, by przyjąć Komunię św.
(z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa).

Scroll to Top