Zasady obowiązujące w kościele franciszkanów:

Z uwagi na zagrożenie Covid-19 i związane z nim aktualne zarządzenia władz państwowych RP w naszym kościele od 20 IV br. obowiązują następujące zasady:

1. W świątyni na nabożeństwach nie może przebywać więcej niż 40 osób (nie licząc celebransów i służby liturgicznej). Dla zwiększenia bezpieczeństwa wiernych w niedziele i większe uroczystości będą wyznaczone miejsca w świątyni, które należy zajmować.

2. Gdy liczba wiernych sięgnie dopuszczalnego limitu, kościół zostanie zamknięty. Ponownie będzie otwarty zaraz po zakończeniu liturgii.

3. Osoby wchodzące do winny mieć zasłonięte usta i nos.

4. Z uwagi na zwiększoną częstotliwość popołudniowych Mszy świętych niedzielnych i nieduże (zaledwie godzinne) odstępy czasowe pomiędzy nimi, wierni winni zaraz po liturgii w miarę sprawne opuścić świątynię, by umożliwić wejście do środka przybywającym na następną Eucharystię.

5. Popołudniowy dyżur spowiedzi między godz. 15.00 a 19.00 odbywa się bez zmian według ustalonego porządku. Penitenci po odbytej spowiedzi proszeni są o skropienie folii konfesjonału specjalnym płynem dezynfekującym wyłożonym pod chórem kościoła.

6. W dni powszednie zostają przywrócone: wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 19.00 oraz wszystkie nabożeństwa odprawiane po Mszach świętych o godz. 8.00 i 10.00 i 19.00 (we wtorek).

7. W czasie wtorkowych nabożeństw do św. Antoniego po Eucharystii o godz. 10.00 19.00 nie będzie błogosławieństwa chleba i rozdawania go wiernym ani też podawania relikwii do uczczenia przez ucałowanie.

8. W dalszym ciągu odwołane są wszystkie spotkania grup duszpasterskich.

9. W sprawach duszpasterskich prosimy zgłaszać się do zakrystii bezpośrednio po liturgiach ewentualnie kontaktować się z nami drogą telefoniczną (22/ 831.20.31) lub mailową (stygmatyfranciszka@franciszkanie.pl).

Scroll to Top