Ogłoszenie o zasadach obowiązujących w naszym kościele od 25 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na panującą epidemię i obowiązujące zarządzenia władz państwowych w naszym kościele od 25 III do 11 IV br. obowiązują następujące zasady:

1. W świątyni na nabożeństwach nie może przebywać więcej niż 5 osób (nie licząc celebransów i asysty).

2. Pierwszeństwo udziału w liturgii mają osoby, które zamówiły intencję mszalną.

3. Gdy liczba wiernych sięgnie wyznaczonego limitu, kościół zostanie zamknięty.

4. Z uwagi na brak możliwości skutecznej kontroli ilości osób wchodzących do wnętrza świątyni poza liturgią, będzie ona zamknięta od godz. 11.00 do 15.00.

5. Popołudniowy dyżur spowiedzi między godz. 15.00 a 19.00 odbywa się bez zmian. Do kościoła penitenci będą wpuszczani pojedynczo. Wskazane jest, aby dla własnego bezpieczeństwa byli oni zaopatrzeni w maseczki na twarzy.

6. Wszystkie nabożeństwa wielkopostne (Droga krzyżowa, Adoracja krzyża, Gorzkie żale) zostają odwołane.

7. Odwołane są wszystkie nabożeństwa po Mszach świętych o godz. 8.00 i 10.00.

8. Zawieszone są spotkania wszystkich grup duszpasterskich.

9. W kwestiach duszpasterskich należy kontaktować się z klasztorem telefonicznie (22 / 831 20 31).

Przewiń do góry