admin

Intencje

INTENCJE MSZALNE – 23.02.2020 – 29.02.2020 NIEDZIELA – 23.02.2020700    Za + Jadwigę TRESTKA – greg. 23/30830    Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalsze łaski przez wstawiennictwo św. Antoniego dla Walentyny z okazji 70 r. urodzin1000  Za + Krystynę MILANOWSKĄ – greg. 23/301000  Za + Piotra MATEJSKIEGO – greg. 23/301130  W intencji …

Intencje Czytaj więcej »

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VII tydzień zwykły – pocz. Wielkiego Postu 23 – 29 II 2020 r. 1. W dniu dzisiejszym rozpoczął się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku obchodzimy go pod hasłem: „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Jego celem jest uwrażliwienie na problem nadużywania alkoholu w naszym kraju, przebłaganie za grzech pijaństwa i jego …

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Czytaj więcej »

25 lutego wspominamy

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Sebastian od Objawienia, brat z I Zakonu (1502-1600) Sebastian urodził się w 1502 r. w Gudenie w Hiszpanii w rodzinie po­rządnej, choć biednej. Wychowany został przez rodziców w świętej bojaźni Bożej i dokładnym zachowywaniu przykazań. Jako chłopiec pasał trzodę, wolny czas poświęcał modlitwie i nawiedzaniu kościołów i ka­plic. Najął …

25 lutego wspominamy Czytaj więcej »

24 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Maciej z Meako, męczennik z III Zakonu (f 1597) Maciej był chrześcijaninem w Meako. Kiedy wybuchło prześladowa­nie z polecenia szoguna Hideioszi, widząc uwięzionych franciszkanów, ich katechistów tercjarzy, sam dobrowolnie ofiarował się za jednego chrześcijanina o tym samym imieniu. 30 XII1596 r., kiedy śpiewano nieszpory w kościele franciszkańskim, do klasztoru przybyli …

24 lutego wspominamy Czytaj więcej »

23 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Izabela Francuska, dziewica z II Zakonu (1225-1270) Izabela była córką króla Francji Ludwi­ka VIII i św. Blanki z Kastylii. Jej bratem był późniejszy król Francji św. Ludwik IX, patron III Zakonu św. Franciszka. Surowo wychowana w rodzinnym zamku miała wpojone zamiłowanie do modlitwy i czy­stości obyczajów. Ciężka i bardzo bolesna …

23 lutego wspominamy Czytaj więcej »

22 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Bonawentura z Meako, męczennik z III Zakonu (fl597) Bonawentura urodził się w Meako. Ojciec jego był chrześcijaninem, matka trwała przy buddyzmie. Ochrzczony jako niemowlę, niemniej gdy dorósł, za namową matki, został buddyjskim duchownym. Przez 20 lat wiódł swobodne życie. Kiedy do Meako przybyli franciszkanie i dowie­dzieli się, że odszedł od …

22 lutego wspominamy Czytaj więcej »

21 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Leon Karasuma, męczennik z III Zakonu (fl597). Leon Karasuma, Koreańczyk, był pierwszym tercjarzem franciszkań­skim w Japonii, który wnet stał się najaktywniejszym i najbardziej dy­namicznym współpracownikiem misji. Rodzice oddali go buddyjskim duchownym (bonzom), by został jednym z nich. Wówczas stał się wiel­kim i zapalonym przeciwnikiem chrześcijan, prześladując ich na różne sposoby. …

21 lutego wspominamy Czytaj więcej »

20 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Piotr z Trei, kapłan z I Zakonu (ok. 1225-1304). Urodził się w Trei około 1225 r. Był człowiekiem modlitwy, kontem­placji i życia ascetycznego. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Bra­ci Mniejszych, pragnąc naśladować życie i cnoty św. Franciszka. Jakiś czas spędził na górze Alwerni w miejscu zwanym franciszkańską Kal­warią, gdzie Biedaczyna …

20 lutego wspominamy Czytaj więcej »

19 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Konrad z Piacenzy, pustelnik z III Zakonu (1290-1351). Konrad Confalonieri urodził się oko­ło 1290 r. w zamożnej rodzinie. Za mło­du był rycerzem. W 1313 r. podczas po­lowania rozpalił ognisko, by wypłoszyć zwierzynę, tymczasem wywołał pożar. Nie zdawał sobie sprawy, jaką spowodu­je klęskę. Namiestnik Piacenzy skazał na śmierć przypadkowo przyłapanego czło­wieka, …

19 lutego wspominamy Czytaj więcej »

18 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Antonia z Florencji, wdowa z II Zakonu (1401-1472). Antonia przyszła na świat we Florencji w 1401 r. w dostojnej i znakomitej rodzi­nie. W wieku 15 lat wyszła za mąż, uro­dziła syna, ale wnet owdowiała. Dla za­pewnienia przyszłości dziecku za namo­wą rodziny ponownie wyszła za mąż, ale i drugi mąż wnet …

18 lutego wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top