admin

Miłość oblubieńcza

Jerzy Szyran OFMConv  Śmierć Jana Pawła II ukazała do zagospodarowania rozległe pole pamięci po Człowieku, który zostawił w każdym, kto się z nim zetknął w jakikolwiek sposób, niezatarte wspomnienie. Poniższe analizy są próbą ukazania wykładu Jana Pawła II na temat miłości ob­lubieńczej, która, przechodząc właściwe sobie etapy rozwoju, prowadzi do jedno­ści dwojga tak, że …

Miłość oblubieńcza Czytaj więcej »

Moralny imperatyw miłowania ojczyzny

Jerzy Szyran OFMConv  Moralny imperatyw miłowania ojczyzny W dzisiejszych czasach słowo „patriotyzm” pojawia się jedynie przy  okazji rocznic wielkich zrywów narodowych, gdy Polska zmagała się z okupantem, który ze Wschodu czy Zachodu zagarniał polskie ziemie.   Upragniona wolność, która nadeszła wraz z obaleniem ostatniego wroga, którym był znienawidzony system komunistyczny, trwale na dalszy plan …

Moralny imperatyw miłowania ojczyzny Czytaj więcej »

o. Czesława Cezara Barana OFMConv

21. rocznica śmierci o. Czesława Cezara Barana OFMConv (1915-1997)  Ojciec dr Czesław Cezar Baran – to jeden z tych braci w stosunkowo niedługiej historii Prowincji Warszawskiej, o których należy pamiętać i których życie pełne pasji winno być dla nas inspiracją do coraz gorliwszego życia: zakonnik, duszpasterz, gwardian, archiwista, bibliotekarz, dokumentalista dziejów zakonu, historyk Kościoła, …

o. Czesława Cezara Barana OFMConv Czytaj więcej »

Humanae vitae

Jerzy Szyran OFMConv  Przesłanie encykliki „Humanae vitae” wciąż aktualne       Poddając refleksji współczesne nauczanie Kościoła katolickiego na temat małżeństwa i płciowości człowieka, nie sposób pominąć milczeniem pierwszą posoborową encyklikę papieża Pawła VI „Humanae vitae”. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, która została opublikowana 25 lipca 1968 r. W obliczu obrad Synodu Biskupów …

Humanae vitae Czytaj więcej »

1. Grzech i nawrócenie

1. Grzech i nawrócenie Człowiek obdarzony przez Stwórcę szczególnym podobieństwem do Boga (por. Rdz 1,26-27), posiada zdolność nie tylko kierowania się zasadami rozumowymi i zdolnością wyboru, ale także może wchodzić w osobowe relacje ze swoim Stwórcą. Owa zażyłość stawia go najwyżej pośród wszystkich bytów materialnych i wskazuje na szczególną miłość, jaką Bóg darzy swoje …

1. Grzech i nawrócenie Czytaj więcej »

Walentynkowe rozważania o miłości

W biblijnym opisie stworzenia człowieka zawiera się idea jedności dwojga pierwszych ludzi, którzy z woli Stwórcy stali się pierwszym w dziejach ludzkości małżeństwem. Wyraża się to w tym, że człowiek, stworzony z miłości, został obdarzony miłością i zdolnością kochania, stąd też owo pragnienie kochania i bycia kochanym staje się w jego życiu motywem przewodnim jego …

Walentynkowe rozważania o miłości Czytaj więcej »

2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania W swoim nauczaniu Kościół ukazuje 5 podstawowych warunków, których spełnienie gwarantuje skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie wezwania, prowadzą penitenta drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uświadomienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia i zadośćuczynienia za popełnione winy. 2.1. Rachunek sumienia Uświadomienie i …

2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania Czytaj więcej »

3. Źródła czynu moralnego

3. Źródła czynu moralnego      Każdy człowiek zmierzając ku swemu ostatecznemu spełnieniu, kieruje się na tej drodze sumieniem, które nieustannie nawołuje go do unikania zła, a czynienia dobra (por. KDK, 16). Powołanie człowieka, jakim został obdarzony przez Stwórcę realizuje się na ziemi i nieustannie zmusza człowieka do podejmowania moralnych wyborów.      Współczesna teologia ujmuje …

3. Źródła czynu moralnego Czytaj więcej »

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie “Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11).  Uroczystość Wniebowstąpienia łączył pierwotny Kościół z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Dni następujące po Wniebowstąpieniu …

Wniebowstąpienie Pańskie Czytaj więcej »

4. Wskazania moralne

4. Wskazania moralne       Żaden chrześcijanin nie jest pozbawiony wskazówek „jak żyć”. Mądrość Boża, jak i Kościół dają mu odpowiednie wskazania, które ukierunkowują jego działania ku dobru. Człowiek, który weźmie je sobie do serca i wytrwale będzie za nimi podążał, osiągnie wolność, prawdę i piękno w swoim życiu doczesnym, a zbawienie w wiecznym. …

4. Wskazania moralne Czytaj więcej »

Przewiń do góry