admin

1. Grzech i nawrócenie

1. Grzech i nawrócenie Człowiek obdarzony przez Stwórcę szczególnym podobieństwem do Boga (por. Rdz 1,26-27), posiada zdolność nie tylko kierowania się zasadami rozumowymi i zdolnością wyboru, ale także może wchodzić w osobowe relacje ze swoim Stwórcą. Owa zażyłość stawia go najwyżej pośród wszystkich bytów materialnych i wskazuje na szczególną miłość, jaką Bóg darzy swoje …

1. Grzech i nawrócenie Czytaj więcej »

Życie ludzkie jako przedmiot i podmiot prawa

Każda żywa istota ludzka w cywilizowanym świecie cieszy się stosownymi dla siebie prawami. Z tej zasady w żaden sposób nie może być wyłączone dziecko w okresie prenatalnym, którego życie jest wartością widzianą w kategoriach teologicznych i społecznych. Stąd też życie ludzkie winno stanowić przedmiot i podmiot prawa. Na ludzkie życie można spojrzeć z perspektywy …

Życie ludzkie jako przedmiot i podmiot prawa Czytaj więcej »

Zstąpił do piekieł …

Dk. Jacek Jan Pawłowicz   Wstęp W niniejszym tekście pragnę zatrzymać się nad jednym z fundamentalnych artykułów naszej wiary, który każdego dnia wyznajemy w Składzie Apostolskim, a mianowicie nad tytułowym: zstąpił do piekieł. Katechizm poucza nas, że Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus zstąpił …

Zstąpił do piekieł … Czytaj więcej »

Męskość − ojcostwo

Każda rodzina, oprócz kobiety-matki, o której pisaliśmy tydzień temu, potrzebuje drugiej „połówki, mężczyzny-ojca. Dzisiejsza uroczystość jest doskonała okazją, by wspomnieć o doniosłej roli mężczyzny i ojca. Pierwszy mężczyzna Bóg stwarzając dla mężczyzny właściwą mu pomoc (por. Rdz 2,18) nie kierował się tylko osamotnieniem mężczyzny, lecz zmierzał do pełni – komplementarności człowieka, która wyraża się …

Męskość − ojcostwo Czytaj więcej »

Szczególna rola i powołanie kobiety we współczesnych czasach

Jerzy Szyran OFMConv   Wstęp      Trudno rozważać rolę i powołanie kobiety, gdyż wydaje się, że niemal wszystko na ten temat zostało już dawno powiedziane. Rzesze mędrców poddawało nieustannej analizie zadania, jakie życie stawia wobec kobiety w zmieniających się czasach i uwarunkowaniach życia społecznego. Od samego początku bowiem powołanie niewiasty zostało trwale związane z …

Szczególna rola i powołanie kobiety we współczesnych czasach Czytaj więcej »

5 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:Św. Jan Józef od Krzyża, kapłan z I Zakonu (1654-1734) Urodził się na wyspie Ischii 15 VIII 1654 r. w rodzinie Józefa Calosinta i Laury Cargiulo. Pierwsze nauki pobierał u augustianów. Wśród rówie­śników wyróżniał się głęboką pobożno­ścią. Szczególną miłością pałał do Męki Jezusa, dlatego biczował się aż do krwi. Mając 15 lat, wstąpił …

5 marca wspominamy Czytaj więcej »

4 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:Bł. Narcyz Turchan, kapłan i męczennik I Zakonu (1879-1942)Jan Turchan urodził się 19 IX 1879 r. w Biskupicach koło Wieliczki w rodzinie Jana i Katarzyny z Ochońskich, dość zamożnych rolników. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum, 8 IX 1899 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji galicyjskiej p.w. Matki Bożej Bolesnej, a …

4 marca wspominamy Czytaj więcej »

3 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:Błogosławieni Liberat Weiss (1675-1716), Samuel Marzorati (1670-1716), Michał Pius Fasoli (1676-1716), kapłani i męczennicy z I Zakonu. Jan Wawrzyniec Weissurodził się 4 11675 r. w Konnersreuth (Austria) jako drugi z sześciorga dzieci Jana i Reginy Weissów. Gdy miał 10 lat, zmarła jego matka mająca zaledwie 31 lat. 13 X 1693 r. przyjął habit św. Franciszka w klasztorze w …

3 marca wspominamy Czytaj więcej »

2 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej: Św. Agnieszka z Pragi, dziewica z II Zakonu (1205-1282) Córka Przemysława Ottokara I, króla Czech, już w dzieciństwie została przyrzeczona jednemu z synów księcia Henryka Brodatego. Z tej ra­cji przebywała w Trzebnicy i zapewne pod opieką św. Jadwigi otrzymała staranne wychowanie. Po przedwczesnej śmierci synów Henryka Broda­tego wróciła do Czech, ale wkrótce …

2 marca wspominamy Czytaj więcej »

Lenistwo

Jerzy Szyran OFMConv   Lenistwo      Ostatni, z katalogu siedmiu grzechów głównych, grzech lenistwa, najczęściej postrzegany jest jako niechęć do jakiejkolwiek aktywności. Wystarczy wspomnieć wiersz Jana Brzechwy: „Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień”. Grzech ten jest doskonałą pożywką dla VI przykazania Dekalogu. Człowiek bez zajęcia lubi także zajmować się sprawami innych: …

Lenistwo Czytaj więcej »

Scroll to Top