admin

13 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Franciszek z Meako, męczennik z III Zakonu (1551-1597) Franciszek urodził się w Meako w 1551 r. Ukończywszy studia me­dyczne, z wielkim oddaniem pracował w rodzinnej miejscowości jako le­karz. Kiedy w 1593 r. do Japonii z Filipin przybyło sześciu franciszkanów i odważnie poczynało sobie w ewangelizowaniu, przy budowie kościo­łów, klasztorów, szpitali …

13 lutego wspominamy Czytaj więcej »

12 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Rizeriusz z Muccii, uczeń św. Franciszka, kapłan z I Zakonu (+l236) Rizeriusz urodził się w Muccii (Macerata, Włochy). Jego życie związane jest z późniejszym bł. Peregrynem z Falerone. Obaj byli studentami prawa w Bolonii; jeden chciał zostać sędzią, a drugi burmi­strzem. 5 VIII 1222 r. do Bolonii przybył św. Franciszek. …

12 lutego wspominamy Czytaj więcej »

11 lutego wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Klara z Rimini, wdowa z II Zakonu (1260-1326) Klara urodziła się w Rimini w 1260 r. w dumnej i światowej rodzi­nie. Po śmierci matki ojciec poślubił bogatą wdowę, która miała już sy­na. Aby zacieśnić więzi pomiędzy dwoma rodzinami, Klarę wydano za syna wdowy. Jej małżonek uwikłał się w spory polityczne …

11 lutego wspominamy: Czytaj więcej »

10 Lutego wspominamy:

W rodzianie franciszkańskiej: Św. Jan z Triory, kapłan i męczennik z I Zakonu (1760-1816) Urodził się w Triorze w Ligurii 15 III 1760 r. jako syn Antoniego Lantui i Marii Ferraironi. Wzrastał w poboż­nej i dobrej atmosferze rodzinnej. W la­tach chłopięcych rano udawał się do ko­ścioła św. Wawrzyńca i służył do Mszy św. Po …

10 Lutego wspominamy: Czytaj więcej »

9 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Antoni ze Stroncone, brat z I Zakonu (1381-1461) Antoni urodził się w 1381 r. na zamku w Stroncone koło Terni w rodzinie Aloj­zego i Izabeli Vicich, członków III Zako­nu św. Franciszka. Franciszkaninem był również jego wuj o. Jan Vici. Nie dziwi nas zatem, że ten dwunastolatek wątłe­go zdrowia został przyjęty …

9 lutego wspominamy Czytaj więcej »

8 lutego wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Idzi Maria od św. Józefa, brat z I Zakonu (1729-1812) Urodził się 16 XI 1729 r. w Taranto w skromnej rodzinie robotniczej Katalda Pontillego i Gracji Procaccio. Na chrzcie nadano mu imiona Franciszek Antoni. Od dzieciństwa był pobożnym chłop­cem. Zaczął pracować, mając zaledwie 10 lat. Swą postawą zaskarbił sobie szacunek …

8 lutego wspominamy: Czytaj więcej »

7 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Koleta z Corbei, dziewica z II Zakonu (1381-1447) Koleta była jedynym dzieckiem Ro­berta i Małgorzaty Boyletów, uproszo­nym u Boga po wielu latach za przyczy­ną św. bp. Mikołaja. Z wdzięczno­ści nadano jej imię Nicoletta. Urodziła się 13 I 1381 r. w Corbei. Gdy miała 18 lat, zmarli jej rodzice. Sierotą zajął …

7 lutego wspominamy Czytaj więcej »

5 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Tomasz Danki z íze, męczennik z III Zakonu (+l597) W 1593 r. sześciu franciszkanów za przewodem o. Piotra Chrzciciela przybyło z Manili do Japonii, serdecznie przyjęci przez gubernatora Taikosamę. Wybudowali dwa klasztory i z wielkim zapałem oddali się dzie­łu ewangelizacji. Jednak 8 XII 1596 r. Taikosama polecił ich aresztować, ponadto …

5 lutego wspominamy Czytaj więcej »

6 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Piotr Chrzciciel Blâsquez, kapłan i męczennik z I Zakonu (1545-1597) Piotr urodził się na zamku Św. Stefa­na koło Avili w Hiszpanii w 1545 r. jako syn Piotra i Marii Blasąuezów. Po ukoń­czeniu nauki w Avili uczęszczał na uni­wersytet w Salamance. W 1564 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po ukoń­czeniu …

6 lutego wspominamy Czytaj więcej »

4 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Józef z Leonissy, kapłan z I Zakonu, kapucyn (1556-1612) Józef urodził się 8 I 1556 r, w Leonissie. W wieku 16 lat wstąpił do bra­ci mniejszych kapucynów. Nowicjat od­był w klasztorze w Carcerelle koło Asyżu. Nazywając swoje ciało „bratem osłem”, umartwiał je postem i abstynencją. W za­konie kroczył drogą pokory …

4 lutego wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top