admin

Jak zrozumieć współczesny świat?

Jerzy Szyran OFMConv Na tak postawione pytanie w zasadzie nie ma racjonalnej odpowiedzi, gdyż za zrozumieniem dzisiejszego świata stoi pewien system ideologiczno-filozoficzny, zwany postmodernizmem. Właśnie to czego doświadczamy w codziennym życiu, przekazach medialnych, polityce i ludzkich postawach jest wynikiem tego systemu.  1.Postmodernizm jako fenomen naszych czasów  Spośród wszystkich ideologii i filozofii współczesnego świata na …

Jak zrozumieć współczesny świat? Czytaj więcej »

Kościół wobec invitro

Najważniejsze fakty       Wydarzenie Czernobyla plus owoce cywilizacji zbierają we współczesnym świecie coraz większe żniwo, którego owocem są coraz częściej spotkane pary, które nie mogą doczekać się upragnionego dziecka. Odpowiedzią współczesnej medycyny na problem niepłodności małżeńskiej jest metoda zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro, FIVET). W ogniu ogólnokrajowej debaty sejmowej i polemik na temat szczęścia par małżeńskich, które …

Kościół wobec invitro Czytaj więcej »

Eucharystia – szkoła życia małżeńskiego i rodzinnego

Eucharystia jest niewątpliwie spotkaniem z Chrystusem i najwyższą formą modlitwy, jaką człowiek może zanosić do Boga. Jednak świadome i czynne uczestnictwo w misterium eucharystycznym  ma również przełożenie na codzienne życie człowieka. Szczególnie uwypukla się to w relacjach małżeńskich, które stanowią jej praktyczną stronę. W kontekście dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, warto zajrzeć …

Eucharystia – szkoła życia małżeńskiego i rodzinnego Czytaj więcej »

6. Rachunek sumienia

6. Rachunek sumienia Podejmując rachunek sumienia stań wobec Boga w ciszy i skupieniu, świadom własnej grzeszności i małości, lecz, ufny w nieskończone Jego miłosierdzie. Odpowiadając na postawione poniżej pytanie, poświęć kilka chwil refleksji tekstowi biblijnemu, który wprowadzi cię w klimat poszczególnych wezwań Modlitwy Pańskiej. Rozpoczynając analizę własnych czynów, odmów tę lub podobną modlitwę: Panie, Jezu …

6. Rachunek sumienia Czytaj więcej »

Kontemplując ikonę Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa

Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. Łk 22, 15-16    WSTĘP Ikona jest oknem, przez które człowiek może kontemplować Boga. Jest jak witraż, w którym możemy podziwiać słońce bez zamykania oczu. W tradycji wschodniej pisanie ikony jest …

Kontemplując ikonę Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa Czytaj więcej »

5. Błędy penitentów przy spowiedzi

5. Błędy penitentów przy spowiedzi Patrząc z perspektywy kilkunastu lat kapłaństwa i posługi duszpasterskiej w konfesjonale, ośmielam się stwierdzić, że wiele osób nie bardzo wie, co należy mówić, a ściślej, czego nie należy mówić w sakramencie pokuty i pojednania. Stąd też warto poddać refleksji poprawność swoich dotychczasowych spowiedzi, by na przyszłość przebiegały one rzeczowo …

5. Błędy penitentów przy spowiedzi Czytaj więcej »

4. Wskazania moralne

4. Wskazania moralne       Żaden chrześcijanin nie jest pozbawiony wskazówek „jak żyć”. Mądrość Boża, jak i Kościół dają mu odpowiednie wskazania, które ukierunkowują jego działania ku dobru. Człowiek, który weźmie je sobie do serca i wytrwale będzie za nimi podążał, osiągnie wolność, prawdę i piękno w swoim życiu doczesnym, a zbawienie w wiecznym. …

4. Wskazania moralne Czytaj więcej »

Sakrament chorych

Sakrament chorych – pomoc Kościoła osobom chorym i w podeszłym wieku       Z duchową pomocą chorym i cierpiącym przychodzi Kościół w sakramencie chorych, który z ustanowienia Chrystusa stał się przedłużeniem Jego zbawczej działalności. Chrystus bowiem wielokrotnie okazywał zrozumienie i łączył się w bólu i cierpieniu z osobami chorymi. Wiele razy również dokonywał cudów, by …

Sakrament chorych Czytaj więcej »

3. Źródła czynu moralnego

3. Źródła czynu moralnego      Każdy człowiek zmierzając ku swemu ostatecznemu spełnieniu, kieruje się na tej drodze sumieniem, które nieustannie nawołuje go do unikania zła, a czynienia dobra (por. KDK, 16). Powołanie człowieka, jakim został obdarzony przez Stwórcę realizuje się na ziemi i nieustannie zmusza człowieka do podejmowania moralnych wyborów.      Współczesna teologia ujmuje …

3. Źródła czynu moralnego Czytaj więcej »

Scroll to Top