Teologia moralna

Dekalog bł. Jana Pawła II

Red. Jerzy Szyran OFMConv Szkic moralnego nauczania Jana Pawła II       Dziedzictwo nauczania bł. Jana Pawła II zawiera 20 pokaźnych tomów, w których znajdują się papieskie encykliki, adhortacje, orędzia, listy, katechezy, przemówienia i homilie. Pośród wielości tychże dokumentów, swoje poczesne miejsce mają dokumenty dotyczące nauczania moralnego. Stąd w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach …

Dekalog bł. Jana Pawła II Czytaj więcej »

Miłość oblubieńcza

Jerzy Szyran OFMConv  Śmierć Jana Pawła II ukazała do zagospodarowania rozległe pole pamięci po Człowieku, który zostawił w każdym, kto się z nim zetknął w jakikolwiek sposób, niezatarte wspomnienie. Poniższe analizy są próbą ukazania wykładu Jana Pawła II na temat miłości ob­lubieńczej, która, przechodząc właściwe sobie etapy rozwoju, prowadzi do jedno­ści dwojga tak, że …

Miłość oblubieńcza Czytaj więcej »

Jak zrozumieć współczesny świat?

Jerzy Szyran OFMConv Na tak postawione pytanie w zasadzie nie ma racjonalnej odpowiedzi, gdyż za zrozumieniem dzisiejszego świata stoi pewien system ideologiczno-filozoficzny, zwany postmodernizmem. Właśnie to czego doświadczamy w codziennym życiu, przekazach medialnych, polityce i ludzkich postawach jest wynikiem tego systemu.  1.Postmodernizm jako fenomen naszych czasów  Spośród wszystkich ideologii i filozofii współczesnego świata na …

Jak zrozumieć współczesny świat? Czytaj więcej »

Kościół wobec invitro

Najważniejsze fakty       Wydarzenie Czernobyla plus owoce cywilizacji zbierają we współczesnym świecie coraz większe żniwo, którego owocem są coraz częściej spotkane pary, które nie mogą doczekać się upragnionego dziecka. Odpowiedzią współczesnej medycyny na problem niepłodności małżeńskiej jest metoda zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro, FIVET). W ogniu ogólnokrajowej debaty sejmowej i polemik na temat szczęścia par małżeńskich, które …

Kościół wobec invitro Czytaj więcej »

Eucharystia – szkoła życia małżeńskiego i rodzinnego

Eucharystia jest niewątpliwie spotkaniem z Chrystusem i najwyższą formą modlitwy, jaką człowiek może zanosić do Boga. Jednak świadome i czynne uczestnictwo w misterium eucharystycznym  ma również przełożenie na codzienne życie człowieka. Szczególnie uwypukla się to w relacjach małżeńskich, które stanowią jej praktyczną stronę. W kontekście dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, warto zajrzeć …

Eucharystia – szkoła życia małżeńskiego i rodzinnego Czytaj więcej »

Kontemplując ikonę Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa

Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. Łk 22, 15-16    WSTĘP Ikona jest oknem, przez które człowiek może kontemplować Boga. Jest jak witraż, w którym możemy podziwiać słońce bez zamykania oczu. W tradycji wschodniej pisanie ikony jest …

Kontemplując ikonę Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa Czytaj więcej »

Walentynkowe rozważania o miłości

W biblijnym opisie stworzenia człowieka zawiera się idea jedności dwojga pierwszych ludzi, którzy z woli Stwórcy stali się pierwszym w dziejach ludzkości małżeństwem. Wyraża się to w tym, że człowiek, stworzony z miłości, został obdarzony miłością i zdolnością kochania, stąd też owo pragnienie kochania i bycia kochanym staje się w jego życiu motywem przewodnim jego …

Walentynkowe rozważania o miłości Czytaj więcej »

Życie ludzkie jako przedmiot i podmiot prawa

Każda żywa istota ludzka w cywilizowanym świecie cieszy się stosownymi dla siebie prawami. Z tej zasady w żaden sposób nie może być wyłączone dziecko w okresie prenatalnym, którego życie jest wartością widzianą w kategoriach teologicznych i społecznych. Stąd też życie ludzkie winno stanowić przedmiot i podmiot prawa. Na ludzkie życie można spojrzeć z perspektywy …

Życie ludzkie jako przedmiot i podmiot prawa Czytaj więcej »

Zstąpił do piekieł …

Dk. Jacek Jan Pawłowicz   Wstęp W niniejszym tekście pragnę zatrzymać się nad jednym z fundamentalnych artykułów naszej wiary, który każdego dnia wyznajemy w Składzie Apostolskim, a mianowicie nad tytułowym: zstąpił do piekieł. Katechizm poucza nas, że Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus zstąpił …

Zstąpił do piekieł … Czytaj więcej »

Scroll to Top