styczeń

22 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Św. Wincenty Pallotti, kapłan z III Zakonu (1795-1850), założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie 21 IV 1795 r. Na chrzcie otrzymał imio­na: Wincenty Alojzy Franciszek. O rodzi­cach napisał: „Bóg dał mi świętych rodzi­ców”. Po ukończeniu szkoły podstawo­wej i gimnazjalnej zapisał się na studia filozofii, a potem …

22 stycznia Czytaj więcej »

Dzień babci

Dzień babci Dziekuję Ci, Panie, źe dajesz mi odczuć dobroć mojej babci. Daj jej, Panie, zdrowie i wiele lat życia. Zobacz, Panie, jakie spracowane ręce ma moja babcia, a każda zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia. Bądź dla niej, Panie, nadzieją, pociechą i nagrodą. Dziękuję Ci, Panie, za mojego dziadka. Daj mu, Panie, …

Dzień babci Czytaj więcej »

21 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Jan Chrzciciel Triquerie, kapłan i męczennik z I Zakonu (1737-1794) Urodził się 1 VII 1737 r. w Laval. W młodości wstąpił do franciszkanów konwentualnych. W życiu zakonnym wyróżniał się gorliwością kapłańską i wiernym zachowaniem reguły św. Franciszka. Był gwar­dianem klasztoru w Olonne oraz kierownikiem duchowym sióstr kla­rysek. Za wierność …

21 stycznia Czytaj więcej »

20 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Św. Adiut, brat i męczennik z I Zakonu (+1220) Brat Adiut razem z czterema współ­braćmi został ścięty w Marrakeszu, stoli­cy Maroka, 16 1 1220 r. U zarania zako­nu franciszkańskiego pierwsi bracia oddali życie dla Ewangelii i przykładem swym zapalili wielu naśladowców do świadcze­nia o Chrystusie i Jego Królestwie aż do …

20 stycznia Czytaj więcej »

19 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Św. Józef Sebastian Pelczar, biskup z III Zakonu (1842-1924), założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego Przyszedł na świat 17 1 1842 r. w małym miasteczku Korczyna koło Krosna jako trzecie z czworga dzieci średnio zamożnych rodziców Wojciecha i Marianny. Dwa dni po urodzeniu został ochrzczony; nadano mu imiona Józef Sebastian. …

19 stycznia Czytaj więcej »

18 stycznia

wspominamy: W rodzinie franciszkańskiej: Św. Ottona, kapłana i męczennika z I Zakonu (+1220) Otton był kapłanem w Zakonie Braci Mniejszych. Razem z czterema współbraćmi oddał swoje życie za Chrystusa w Marrakeszu, stolicy Maroka, dnia 161 1220 r. Ojciec Otton i jego współbracia głosili Ewangelię w Maroku w obecności króla Miramolina. Papież Sykstus IV kanonizował …

18 stycznia Czytaj więcej »

17 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Św. Akursjusz, brat i męczennik z I Zakonu (1220) W 1219 r. św. Franciszek wysłał do Maroka pięciu braci: trzech ka­płanów – Berarda, Piotra i Ottona oraz dwóch braci zakonnych – Akur- sjusza i Adiuta. Dnia 1611220 r. wszyscy zostali ścięci przez Saracenów w Marrakeszu, stolicy Maroka. Sykstus IV, franciszkański …

17 stycznia Czytaj więcej »

16 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Św. Berard, kapłan i męczennik z I Zakonu (1220) Berard, kapłan Zakonu Braci Mniej­szych, wspaniały mówca i znawca języka arabskiego razem z czterema współbrać­mi oddał życie za Chrystusa w Marrakeszu 16 I 1220 r. Pragnąc palmy męczeństwa i zdoby­cia nowych wyznawców dla Chrystusa, Franciszek z Asyżu chciał udać się do …

16 stycznia Czytaj więcej »

15 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Bł. Jakub Villa, kapłan i męczennik z III Zakonu (f1304) Nie znamy daty jego urodzenia. Wiemy natomiast, że urodził się w Perugii w rodzinie Łukasza Antoniego i Mustioli. Łukasz Wadding, autor Annales Minorum, napisał o nim, że już ja­ko chłopiec zawsze wyróżniał się pobożnością, uczestnictwem we Mszy św. i zamiłowaniem …

15 stycznia Czytaj więcej »

13 stycznia

wspominamy: w rodzinie franciszkańskiej: Św. Franciszek od św. Michała, brat i męczennik z I Zakonu (1543-1597) Urodził się w diecezji Palencia w Hiszpanii w 1543 r. w szlachetnej i religijnej rodzinie. Już w młodości odznaczał się pobożnością, umiarko­waniem, czystością, miłością i modlitwą. W 1566 r. przywdział habit św. Franciszka w Zakonie Braci Mniej­szych. Czuł …

13 stycznia Czytaj więcej »

Scroll to Top