admin

24 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Maciej z Meako, męczennik z III Zakonu (f 1597) Maciej był chrześcijaninem w Meako. Kiedy wybuchło prześladowa­nie z polecenia szoguna Hideioszi, widząc uwięzionych franciszkanów, ich katechistów tercjarzy, sam dobrowolnie ofiarował się za jednego chrześcijanina o tym samym imieniu. 30 XII1596 r., kiedy śpiewano nieszpory w kościele franciszkańskim, do klasztoru przybyli …

24 lutego wspominamy Czytaj więcej »

23 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Izabela Francuska, dziewica z II Zakonu (1225-1270) Izabela była córką króla Francji Ludwi­ka VIII i św. Blanki z Kastylii. Jej bratem był późniejszy król Francji św. Ludwik IX, patron III Zakonu św. Franciszka. Surowo wychowana w rodzinnym zamku miała wpojone zamiłowanie do modlitwy i czy­stości obyczajów. Ciężka i bardzo bolesna …

23 lutego wspominamy Czytaj więcej »

22 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Bonawentura z Meako, męczennik z III Zakonu (fl597) Bonawentura urodził się w Meako. Ojciec jego był chrześcijaninem, matka trwała przy buddyzmie. Ochrzczony jako niemowlę, niemniej gdy dorósł, za namową matki, został buddyjskim duchownym. Przez 20 lat wiódł swobodne życie. Kiedy do Meako przybyli franciszkanie i dowie­dzieli się, że odszedł od …

22 lutego wspominamy Czytaj więcej »

21 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Leon Karasuma, męczennik z III Zakonu (fl597). Leon Karasuma, Koreańczyk, był pierwszym tercjarzem franciszkań­skim w Japonii, który wnet stał się najaktywniejszym i najbardziej dy­namicznym współpracownikiem misji. Rodzice oddali go buddyjskim duchownym (bonzom), by został jednym z nich. Wówczas stał się wiel­kim i zapalonym przeciwnikiem chrześcijan, prześladując ich na różne sposoby. …

21 lutego wspominamy Czytaj więcej »

20 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Piotr z Trei, kapłan z I Zakonu (ok. 1225-1304). Urodził się w Trei około 1225 r. Był człowiekiem modlitwy, kontem­placji i życia ascetycznego. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Bra­ci Mniejszych, pragnąc naśladować życie i cnoty św. Franciszka. Jakiś czas spędził na górze Alwerni w miejscu zwanym franciszkańską Kal­warią, gdzie Biedaczyna …

20 lutego wspominamy Czytaj więcej »

19 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Św. Konrad z Piacenzy, pustelnik z III Zakonu (1290-1351). Konrad Confalonieri urodził się oko­ło 1290 r. w zamożnej rodzinie. Za mło­du był rycerzem. W 1313 r. podczas po­lowania rozpalił ognisko, by wypłoszyć zwierzynę, tymczasem wywołał pożar. Nie zdawał sobie sprawy, jaką spowodu­je klęskę. Namiestnik Piacenzy skazał na śmierć przypadkowo przyłapanego czło­wieka, …

19 lutego wspominamy Czytaj więcej »

18 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Antonia z Florencji, wdowa z II Zakonu (1401-1472). Antonia przyszła na świat we Florencji w 1401 r. w dostojnej i znakomitej rodzi­nie. W wieku 15 lat wyszła za mąż, uro­dziła syna, ale wnet owdowiała. Dla za­pewnienia przyszłości dziecku za namo­wą rodziny ponownie wyszła za mąż, ale i drugi mąż wnet …

18 lutego wspominamy Czytaj więcej »

17 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Łukasz Belludi, uczeń św. Antoniego, kapłan z I Zakonu (ok. 1195-1285) Urodził się około 1195 r. w Padwie. Latem 1220 r. św. Franciszek wybudował mały klasztor przy kościółku Najświęt­szej Maryi Panny w Arcelli. Tam właśnie bł. Helena Enselmini poprosiła o habit klarysek, a młody kapłan Łukasz Belludi o habit braci …

17 lutego wspominamy Czytaj więcej »

16 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Bł. Filipina Mareri, dziewica z II Zakonu (1190-1236) Filipina urodziła się w Rieti w 1190 r. Była dziewczyną pobożną, inteligentną i rezolutną. Miała to szczęście, że osobi­ście poznała i wiele razy rozmawiała ze św. Franciszkiem, który podczas swych podróży w dolinach Rieti bywał go­ściem w rodzinie Mareri. Uderzyła ją je­go ustawiczna …

16 lutego wspominamy Czytaj więcej »

15 lutego wspominamy

W rodzinie franciszkańskiej: Kosma i Maksym Takeia, męczennicy z III Zakonu (f 1597) Kosma urodził się w prowincji Ovari w Japonii w zacnej i bogatej ro­dzinie Z zawodu był wytwórcą broni. Razem z rodzicami został ochrzczo­ny przez jezuitów. Gdy sam założył rodzinę, przeniósł się do Meako. Tu spotkał się z franciszkanami, którzy budowali kościoły, …

15 lutego wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top