marzec

21 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Bł. Jan z Parmy, kapłan, minister generalny I Zakonu (1208-1289). Jan Buralli urodził się w Parmie w 1208 r. Obdarzony szczególnymi zdolnościami intelektualnymi, za ra­dą swego wuja kapłana, udał się na stu­dia. Uzyskawszy doktorat z filozofii, na­uczał logiki w rodzinnej Parmie. Jednak bardziej niż intelekt zafascynował go duch ewangeliczny reguły św. …

21 marca wspominamy Czytaj więcej »

20 marca wspominamy:

W rodzinie Franciszkańskiej: Bł. Hipolit Galantini, brat z III Zakonu (1565-1619), założyciel Kongregacji św. Franciszka od Nauki Chrześcijańskiej Urodził się w 1565 r. we Florencji w rodzinie robotniczej. Jego rodzi­cami byli Filip i Maria Ginewra z Zuffolich. Od młodości pracował ja­ko tkacz sukna. Był człowiekiem szlachetnym, poważnym i rozważnym. Chwile wolne od zajęć i …

20 marca wspominamy: Czytaj więcej »

19 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, przybrany ojciec Jezusa, patron Kościoła, ludzi pracujących i konających Według świadectwa Ewangelii pochodził z królewskiego rodu Dawida (Mt 1,1-6; Łk 3,23-31). Utrzymywał się z pracy stolarskiej (Mt 13,35). Po zaślubieniu Maryi został poinformowany przez anioła o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego (Mt 1,24-25). Odtąd był wiernym …

19 marca wspominamy Czytaj więcej »

18 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Św. Salwator z Horty, brat z I Zakonu (1520-1567). Urodził się w Hiszpanii w Santa Colomba de Farnes koło Gerony w grudniu 1520 r. z ubogich i pobożnych rodziców. Już w latach dziecięcych został sierotą. Wówczas Salwator udał się do Barcelony, gdzie pra­cował u pewnego szewca na utrzymanie swoje i swojej …

18 marca wspominamy Czytaj więcej »

17 marca wspominamy

W rodzinie Franciszkańskiej: Św. Franciszek Czang, męczennik z III Zakonu (1840-1900) Franciszek miał 60 lat, kiedy odważnie poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie. Był średnio zamożnym rolnikiem; jego życie upływało na ciężkiej codziennej pracy w polu. Częsty kontakt z przyrodą podniósł je­go umysł i serce do Stwórcy, któremu poświęcił swe życie i trud codzien­nej pracy Ożenił …

17 marca wspominamy Czytaj więcej »

16 marca wspominamy:

w rodzinie Franciszkańskiej: Św. Piotr Czang, katechista i męczennik z III Zakonu (1849-1900). Piotr Czang nazywany był także „Pan-piu” (pół-wół) ze względu na swą herkulesową siłę oraz gotowość do ciągłej pracy, ciężkiej i cichej. Na procesie beatyfikacyjnym powiedziano o nim: „Był to człowiek prawy, dobry, wzór chrześcijańskiej pobożności”. W misji wykonywał na zawołanie prace …

16 marca wspominamy: Czytaj więcej »

15 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:Św. Maciej Feng-te, katechista i męczennik z III Zakonu (1855-1900). Biskupi Grzegorz Grassi i Franciszek Fogolla, dowiedziawszy się o roz­szerzającym się prześladowaniu chrześcijan w Chinach, starali się odda­lić młodych misjonarzy, siostry franciszkanki, dzieci z sierocińców i se­minarzystów, by ich ocalić Siostry franciszkanki zdecydowanie odrzuci­ły ten pomysł, natomiast niektórzy seminarzyści i tercjarze opuścili do­my …

15 marca wspominamy Czytaj więcej »

14 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:Św. Piotr Wu-anbang, katechista i męczennik z III Zakonu (1860-1900)W młodości wstąpił do seminarium franciszkańskiego z myślą przy­jęcia święceń kapłańskich. Po długim zastanawianiu się doszedł do prze­konania, że to nie jego droga. Wstąpił do III Zakonu św. Franciszka, ale opuścił seminarium. Pozostał jednak w stanie bezżennym, aby łatwiej i pełniej poświęcić się służbie …

14 marca wspominamy Czytaj więcej »

13 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:Bł. Aniello z Pizy, kapłan z I Zakonu (1194-1236)Urodził się w Pizie w 1194 r. Nosił imię łagodnego Baranka – Agnello. W młodości poznał osobiście w Wenecji św. Franciszka. Był jednym z wielu, którzy poszli za nim pociągnięci jego słowem i przykładem. Był człowiekiem łagodnym, pogodnym, dobrym organizatorem. Sam św. Franciszek wysłał go …

13 marca wspominamy Czytaj więcej »

12 marca wspominamy

w rodzinie Franciszkańskiej:Św. Szymon Czen-siman, katechista i męczennik z III Zakonu (+l900) Szymon urodził się w Lochen w prowincji Szangsi w pobożnej rodzi­nie katolickiej. Jako seminarzysta z zaangażowaniem przygotowywał się do kapłaństwa, ale ze względu na zły stan zdrowia musiał opuścić seminarium. Całkowicie oddał się do dyspozycji swojego proboszcza, a po­tem biskupa o. Franciszka Fogolli. …

12 marca wspominamy Czytaj więcej »

Scroll to Top